En heldag om skolans digitalisering på konferens Skolutveckling Gotland 2018

En heldag om skolans digitalisering på konferens Skolutveckling Gotland 2018

Fokus för årets konferens Skolutveckling Gotland var skolans digitalisering. Konferensen hölls den 20 september och jag hade det stora nöjet att vara där och utbyta erfarenheter, och föreläsa om digitalt stöd för undervisning och undervisningsrelaterat arbete. Det blev också en dragning om den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering för öns skolledare. Här finns presentationer och länkar till material från dagen. Läs mer

Annonser
Lokala digitaliseringsstrategier och kompetensutveckling i finska skolväsendet

Lokala digitaliseringsstrategier och kompetensutveckling i finska skolväsendet

I samband med en fortbildningssatsning inom stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, hade jag möjligheten att besöka Vasa övningsskola i Finland. Övningsskolan är en del av Åbo akademi och tillhandahåller praktik för lärarutbildningen. Jag har länge varit nyfiken på skolans verksamhet, i synnerhet projektet DiDiDi (didaktiska dimensioner i digitalt lärande), men även det finska skolsystemet i allmänhet. Vilken plan finns för skola, digitalisering och kompetensutveckling? Hur är det organiserat, och hur ser finansieringen ut? Dessa och många andra frågor fick jag svar på under en mycket givande dag i samtal med Ulla Granfors (prorektor, rektor gymnasiet), Elisabet Backlund-Kärjenmäki (rektor grundskolan), Bernt Klockars (ledande rektor), Andreas Sundstedt (IT-pedagog) och John Henriksson (utbildningsplanerare, Åbo Akademi). Läs mer

Organisations- och skolutveckling: fyra olika perspektiv och olika verktyg

Organisations- och skolutveckling: fyra olika perspektiv och olika verktyg

Under årets fortbildningssatsning valde jag att ta mig an litteratur om organisationsutveckling i allmänhet, och skolförbättring i synnerhet. Syftet med genomgången var bland annat att finna verktyg som skolledare och huvudmän kan använda för systemanalys och utvecklingsarbete. Här har jag samlat en del av det som jag har fått med mig från följande fyra böcker. Redogörelserna tar upp långt ifrån allt som skrivs, för vidare detaljer kan jag varmt rekommendera läsning av var och en. Läs mer

Om skolans digitalisering på Lärardagen i Örebro

Om skolans digitalisering på Lärardagen i Örebro

Örebro kommun har en tradition att inleda sitt läsår med en Lärardag för alla skolformer. I år var temat digitalisering, och jag fick nöjet att delta med föreläsning och seminarium, med fokus på digitalt stöd för undervisning och undervisningsrelaterat arbete, samt den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering.

Här finner du länkar och material från dagens föredrag och seminarium. Länk till Pedagog Örebro med dagens alla presentationer finns här. Tack för en spännande dag med givande diskussioner om skolans digitalisering! Läs mer

Retrieval practice – varför ägnar vi oss inte mer åt det i undervisningen?

Retrieval practice – varför ägnar vi oss inte mer åt det i undervisningen?

RETRIEVAL PRACTICE: THE ROADS BETWEEN RESEARCH AND PRACTICE

Under konferensen ResearchEd i Haninge i mars föreläste Efrat Furst om retrieval practice som nyckel till lärande. Jag har inte hittat något bra svenskt uttryck för retrieval practice (tar gärna emot tips!), men det handlar om att återkalla information som man har lärt sig tidigare, både i kortare och längre tidsperspektiv. Retrieval är dock inte synonymt med att rabbla fakta, utan innefattar även alla de tillfällen som man behöver ta återkalla information och sammanhang för att grunda olika typer av resonemang.  Läs mer