Seminarium: Digitala prov i Sverige och Finland

fil-000

Anders Eriksson, direktör Finlandsinstitutet, öppnar seminariet

Den 21 november anordnade Finlandsinstitutet och Finlands ambassad ett seminarium om digitala prov. Diskussionen utgick ifrån digitaliseringen av Finlands studentskrivningar och Sveriges planer på att digitalisera de nationella proven. Frågor som kommer upp i samband med detta är vad som krävs av organisation och lärare, vilken typ av kunskap som mäts, och vad Finland och Sverige kan lära av varandra. Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna? Läs mer

Läraren som ledare i en online-skola #CanvasLMS

Läraren som ledare i en online-skola #CanvasLMS

Niklas och.JPG

Niklas Agerbech och Emil Rolsted, Danes Wordwide

Ett besök hos distansskolan Danes Worldwide i Köpenhamn

Huvudkontoret för Danes Worldwide (DW) ligger i centrala Köpenhamn. Lokalerna är ljusa och moderna, och vi möts av lärarna och systemutvecklarna Niklas Agerbech och Emil Rolsted. DW har erbjudit kurser på distans i över 25 år, utbudet består främst av danskundervisning för barn och ungdomar i åldern 6-17 år, ofta med föräldrar som har bott och arbetat utomlands. DW bedriver även sommarskolor och Learning Centers på olika ställen runt om i världen. Vi är här för att se hur DW använder digitalt stöd i undervisningen och för att diskutera hur man bedriver ledarskap i en undervisningsmiljö som är mer eller mindre helt digital. Läs mer

Föredrag med Stefan Hertz: Konstruktivt ledarskap i klassrummet

Föredrag med Stefan Hertz: Konstruktivt ledarskap i klassrummet

 

FullSizeRender 3.jpg

Stefan Hertz

Stefan Hertz arbetar som SO-lärare, författare och föreläsare inom området skolutveckling och ledarskap. Syftet med dagens föredrag var att bland annat bidra till en ökad förståelse för vårt eget, individers och gruppers beteende, hur man skapar förutsättningar för ledarskap i en grupp, och anpassar sitt ledarskap till olika situationer och målgrupper. Anna-Klara Eklundh Berg och jag närvarade inom ramen för projektet Ledarskap i en digitaliserad skola. I vårt arbete utgår vi ifrån tanken att digitalt stöd kan bidra till undervisningens struktur och frigöra tid till det personliga mötet i klassrummet. Vi tog därmed del av Stefans föredrag med frågeställningen om, och i så fall hur, förutsättningarna för ledarskap i klassrummet kan förstärkas med hjälp av digitalt stöd. Läs mer

Projekt Ledarskap i en digitaliserad skola: Halvtidsrapport

Projekt Ledarskap i en digitaliserad skola: Halvtidsrapport

Ledarskap i en digitaliserad skola är ett projekt som finansieras av Margareta och Ingemar Ingemarsson stiftelse. Projektet fortlöper under höstterminen 2016, med syftet att medvetandegöra och inleda en diskussion gällande ledarskapet i digitaliserade lärmiljöer (läs mer här). Nedan följer en sammanfattning av genomförda och planerade aktiviteter kopplade till projektet, se länkar för publicerat material. Läs mer

Ledarskap i klassrummet ur ett psykologiskt perspektiv

En intervju med Charlotta Björklind

av Anna-Klara Eklundh Berg

Charlotta Björklind arbetar som privatpraktiserande psykolog och lärare i psykologi vid Stockholms universitet. Hon har även arbetat med att handleda olika yrkesgrupper, bland annat lärare, för professionell utveckling. Intervjun ingår i studien ”Ledarskap i en digitaliserad skola” (läs mer om projektet här). Läs mer

Föredrag för rektorsutbildningen: ledarskap i en digitaliserad skola

Föredrag för rektorsutbildningen: ledarskap i en digitaliserad skola

Den 18 oktober medverkade jag i rektorsutbildningens benchlearningsamarbete för rektorer i Sverige och Norge. Ett 60-tal rektorer samlades på Vår Gård i Saltsjöbaden för att förbereda skolbesök och auskultation. Fokus för samarbetet denna gång var ledning i digitaliserade och nyskapande lärandemiljöer. Mitt bidrag till benchlearningmomentet var en föreläsning om ledarskap i en digitaliserad skola.  Läs mer

Ledarskap i en digitaliserad skola – utmaningar och möjligheter

Ledarskap i en digitaliserad skola – utmaningar och möjligheter

Ett samtal med Torbjörn Hortlund om ledarskap i skolan

foto-torbjo%cc%88rn-hortlund    Torbjörn Hortlund

Vi sitter på ett café på Odenplan i Stockholm, Torbjörn och jag. Torbjörn Hortlund är utbildningsledare på avdelningen för rektorsutbildning vid Uppsala universitet. Torbjörns huvuduppdrag är att undervisa på rektorsprogrammet, med fokus på mål- och resultatstyrning och skolledarskap. Läs mer