Digitalisering – när, hur och varför?

Digitalisering – när, hur och varför?

 

MOT EN MER DIGITALISERAD SKOLA

I går beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet för strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av samhället medför. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

Så vad menas med en digitaliserad skola? Förra veckan besökte jag, tillsammans med min skolchef Kristy Lundström, den skandinaviska skolan i Bryssel (Scandinavian School of Brussels, SSB) för att prata om hur digitalisering kan utgöra ett stöd för undervisning och lärande. Vi pratade bland annat om följande. Läs mer

Annonser
Rapport: Ledarskap i en digitaliserad skola

Rapport: Ledarskap i en digitaliserad skola

Med hjälp av stipendium från Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse har vi bedrivit ett projekt för att undersöka hur lärarens roll som ledare kan komma att förändras i och med skolans utökade digitalisering.

Arbetet har sammanfattats i en rapport som problematiserar kring digitaliseringen i relation till lärarens roll i klassrummet, samt hur digitalt stöd och digitala strukturer skulle kunna användas för att stärka lärarens ledarskap. Detta bland annat genom att: Läs mer

Läraren som ledare i en online-skola #CanvasLMS

Läraren som ledare i en online-skola #CanvasLMS

Niklas och.JPG

Niklas Agerbech och Emil Rolsted, Danes Wordwide

Ett besök hos distansskolan Danes Worldwide i Köpenhamn

Huvudkontoret för Danes Worldwide (DW) ligger i centrala Köpenhamn. Lokalerna är ljusa och moderna, och vi möts av lärarna och systemutvecklarna Niklas Agerbech och Emil Rolsted. DW har erbjudit kurser på distans i över 25 år, utbudet består främst av danskundervisning för barn och ungdomar i åldern 6-17 år, ofta med föräldrar som har bott och arbetat utomlands. DW bedriver även sommarskolor och Learning Centers på olika ställen runt om i världen. Vi är här för att se hur DW använder digitalt stöd i undervisningen och för att diskutera hur man bedriver ledarskap i en undervisningsmiljö som är mer eller mindre helt digital. Läs mer

Föredrag med Stefan Hertz: Konstruktivt ledarskap i klassrummet

Föredrag med Stefan Hertz: Konstruktivt ledarskap i klassrummet

 

FullSizeRender 3.jpg

Stefan Hertz

Stefan Hertz arbetar som SO-lärare, författare och föreläsare inom området skolutveckling och ledarskap. Syftet med dagens föredrag var att bland annat bidra till en ökad förståelse för vårt eget, individers och gruppers beteende, hur man skapar förutsättningar för ledarskap i en grupp, och anpassar sitt ledarskap till olika situationer och målgrupper. Anna-Klara Eklundh Berg och jag närvarade inom ramen för projektet Ledarskap i en digitaliserad skola. I vårt arbete utgår vi ifrån tanken att digitalt stöd kan bidra till undervisningens struktur och frigöra tid till det personliga mötet i klassrummet. Vi tog därmed del av Stefans föredrag med frågeställningen om, och i så fall hur, förutsättningarna för ledarskap i klassrummet kan förstärkas med hjälp av digitalt stöd. Läs mer

Projekt Ledarskap i en digitaliserad skola: Halvtidsrapport

Projekt Ledarskap i en digitaliserad skola: Halvtidsrapport

Ledarskap i en digitaliserad skola är ett projekt som finansieras av Margareta och Ingemar Ingemarsson stiftelse. Projektet fortlöper under höstterminen 2016, med syftet att medvetandegöra och inleda en diskussion gällande ledarskapet i digitaliserade lärmiljöer (läs mer här). Nedan följer en sammanfattning av genomförda och planerade aktiviteter kopplade till projektet, se länkar för publicerat material. Läs mer

Ledarskap i klassrummet ur ett psykologiskt perspektiv

En intervju med Charlotta Björklind

av Anna-Klara Eklundh Berg

Charlotta Björklind arbetar som privatpraktiserande psykolog och lärare i psykologi vid Stockholms universitet. Hon har även arbetat med att handleda olika yrkesgrupper, bland annat lärare, för professionell utveckling. Intervjun ingår i studien ”Ledarskap i en digitaliserad skola” (läs mer om projektet här). Läs mer

Föredrag för rektorsutbildningen: ledarskap i en digitaliserad skola

Föredrag för rektorsutbildningen: ledarskap i en digitaliserad skola

Den 18 oktober medverkade jag i rektorsutbildningens benchlearningsamarbete för rektorer i Sverige och Norge. Ett 60-tal rektorer samlades på Vår Gård i Saltsjöbaden för att förbereda skolbesök och auskultation. Fokus för samarbetet denna gång var ledning i digitaliserade och nyskapande lärandemiljöer. Mitt bidrag till benchlearningmomentet var en föreläsning om ledarskap i en digitaliserad skola.  Läs mer