Rapport: Ledarskap i en digitaliserad skola

Rapport: Ledarskap i en digitaliserad skola

Med hjälp av stipendium från Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse har vi bedrivit ett projekt för att undersöka hur lärarens roll som ledare kan komma att förändras i och med skolans utökade digitalisering.

Arbetet har sammanfattats i en rapport som problematiserar kring digitaliseringen i relation till lärarens roll i klassrummet, samt hur digitalt stöd och digitala strukturer skulle kunna användas för att stärka lärarens ledarskap. Detta bland annat genom att: Läs mer

Rapport: En digital kursstruktur för synlig undervisning och ökad elevkontakt #CanvasLMS

Under 2015-16 har Viktor Rydberg gymnasium i Djursholm infört en digital pedagogisk plattform för gymnasiala kurser (CanvasLMS). Den här rapporten beskriver syftet med införandet av det digitala stödet och ger läshänvisningar till forskningsbakgrund, samt en sammanfattning av implementeringsprocess och framtida potential. Rapporten behandlar bland annat följande:

 • Digitalt stöd för undervisning och undervisningsrelaterat arbete
 • Skolans digitalisering – hinder, farhågor och möjligheter
 • Elevkontakt för formativ bedömning och ökat lärande
 • Att lära sig att lära
 • Synlig undervisning
 • Digital didaktisk design (instructional design)
 • Implementering av en digital pedagogisk plattform: utförande och resultat
 • Pedagogisk utveckling: så använder vi digitalt stöd för en blandad lärmiljö (blended learning)
 • En yta för kollegialt och kollaborativt lärande
 • Lärandeanalytik
 • Lärarens roll och ledarskap i en digitaliserad skola
 • Spridning och transparens för en mer likvärdig skola
 • Studieförberedande digital kompetens
 • En lärande organisation

Länk till rapporten: Rapport Forsberg 2016

Bild Rapport framsida.png

 

Rapporten har skrivits med stöd av stipendiet ”Lärare skriver”, tack Lärarstiftelsen!

 

Så använder Rooks Heath College #CanvasLMS för att nå fler elever

Så använder Rooks Heath College #CanvasLMS för att nå fler elever

Under hösten besökte Richard Walls och jag Rooks Heath College i norra London. Rooks Heath är en skola som använder den pedagogiska plattformen Canvas LMS (learning management system) som digitalt stöd i undervisning och undervisningsrelaterat arbete. Viktor Rydbergs skolor har sedan ett och ett halvt år tillbaka använt Canvas som digitalt stöd i kurser (läs mer härhär och här), och syftet med besöket var att vi ville lära oss mer om hur Rooks Heath använder plattformen – fördelar och nackdelar, samt vilken påverkan implementeringen av den digitala plattformen har haft på undervisning och ledarskap. Craig Ring, lärare vid Rooks Heath, tog emot oss och visade oss runt i skolan tillsammans med lärarkollegan Ms Leah. Läs mer

En administrativ och en pedagogisk plattform #CanvasLMS

En administrativ och en pedagogisk plattform #CanvasLMS

Viktor Rydberg Gymnasium (VRG) i Djursholm har fattat beslutet att använda CanvasLMS som digitalt stöd för undervisning och undervisningsrelaterat arbete. Jag har tidigare skrivit om hur en digital struktur kan stödja den pedagogiska verksamheten och hur IKT kan frigöra tid till ökad kontakt med eleverna, några av syftena med den pedagogiska plattformen.

Att välja en digital stödstruktur för undervisning och lärande

För ett och ett halvt år sedan började vi sondera utbudet av pedagogiska plattformar. Läs mer

VRG creates Blended Learning Envrionments

VRG creates Blended Learning Envrionments

Learning @ VRG

Originally published here>>

innovate

#UnleashPotential with a blended learning environment

Kristy Lundström, rektor (head of school): We are always trying to find ways to create the “perfect” learning environment for our students. The challenge is that the “perfect” environment can look different from student to student, from course to course, and from time to time. I want us to stop thinking “class” and think “student”. With this in mind, the question shifts from trying to find the perfect solution to trying to find a flexible framework where teachers are empowered to make the strategic instructional decisions that would work for just their group of students. At our school, we have designated an instructional designer to explore possible methods for how this could work. We call it our BLE (Blended Learning Environment) project. Meet Hanna.

Hanna Forsberg, lektor Biologi / Kemi  (PhD teacher Biology / Chemistry): It continues to be a debate of should we or…

View original post 1 053 fler ord