En digital agenda för Stockholms stads skolor

En digital agenda för Stockholms stads skolor

Under årets SETT-mässa presenterade AnnMarie Taylor och Lena Gällhagen vid utbildningsförvaltningens IKT-enhet, den digitala agendan för Stockholms stads skolor. I presentationen behandlades bland annat organisation och den nya, gemensamma strukturen för IT-service: GSIT 2.0.

Läs mer

Annonser
Retrieval practice – varför ägnar vi oss inte mer åt det i undervisningen?

Retrieval practice – varför ägnar vi oss inte mer åt det i undervisningen?

RETRIEVAL PRACTICE: THE ROADS BETWEEN RESEARCH AND PRACTICE

Under konferensen ResearchEd i Haninge i mars föreläste Efrat Furst om retrieval practice som nyckel till lärande. Jag har inte hittat något bra svenskt uttryck för retrieval practice (tar gärna emot tips!), men det handlar om att återkalla information som man har lärt sig tidigare, både i kortare och längre tidsperspektiv. Retrieval är dock inte synonymt med att rabbla fakta, utan innefattar även alla de tillfällen som man behöver ta återkalla information och sammanhang för att grunda olika typer av resonemang.  Läs mer

”Design thinking” – ett sätt att bygga på varandras idéer för att lösa problem och forma en produkt utifrån användarens behov

”Design thinking” – ett sätt att bygga på varandras idéer för att lösa problem och forma en produkt utifrån användarens behov

Den här veckan hade Viktor Rydberg Gymnasium (VRG), Djurholm, ett pedagogiskt utvecklingsmöte tillsammans med personal från Täby Enskilda Gymnasium (TEG). Henrik Gattberg och Alexandra Koumi höll en workshop för att introducera design thinking och hur vi kan använda det för att utveckla våra undervisningmetoder. Henrik och Alexandra har använt metoden i sina kurser, då ekonomielever (gy) ska komma på och utveckla idéer till sina UF-företag. Läs mer