Ledarskap i en digitaliserad skola

Med hjälp av stipendium från Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse har vi bedrivit ett projekt för att undersöka hur lärarens roll som ledare kan komma att förändras i och med skolans utökade digitalisering.

Arbetet har sammanfattats i en rapport som problematiserar kring digitaliseringen i relation till lärarens roll i klassrummet, samt hur digitalt stöd och digitala strukturer skulle kunna användas för att stärka lärarens ledarskap. Detta bland annat genom att:

  • skapa en gemensam förståelse för medel och mål
  • bidra till ramar (setting) för undervisningen
  • frigöra tid till det personliga mötet
  • ha systematiska, kompletterande och kompensatoriska funktioner

Syftet med projektet är att medvetandegöra och inleda en diskussion gällande ledarskapet i digitaliserade lärmiljöer. Detta för att värna elevens fortsatta integritet, tillit och lärande. Satsningen är även ämnad att driva och inspirera till utveckling av digitala strukturer och verktyg som stödjer ett gott ledarskap och bidrar till nyttjande av digitaliseringens fulla potential.

Hanna Forsberg och Anna Klara Eklundh Berg, Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor 

Länk till rapporten:  Rapport Ledarskap i en digitaliserad skola 2017

Bild Rapport ledarskap

 

TIDIGARE BLOGGINLÄGG

 

bild-ingemarssons

 

 

Annonser