Konferenser och föredrag

Nedan följer en förteckning över skolkonferenser och andra aktiviteter som jag har deltagit i och sammanfattat på bloggen. Stjärnmärkt anger mina egna presentationer.

2018

2017

2016

2015

Annonser