Rapport: Ledarskap i en digitaliserad skola

Rapport: Ledarskap i en digitaliserad skola

Med hjälp av stipendium från Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse har vi bedrivit ett projekt för att undersöka hur lärarens roll som ledare kan komma att förändras i och med skolans utökade digitalisering.

Arbetet har sammanfattats i en rapport som problematiserar kring digitaliseringen i relation till lärarens roll i klassrummet, samt hur digitalt stöd och digitala strukturer skulle kunna användas för att stärka lärarens ledarskap. Detta bland annat genom att: Läs mer

Annonser

Learning in the great outdoors!

Igår tog jag mina Biologi1-elever till Tyresta nationalpark och Nationalparkernas hus, en toppenresurs för skolor i Stockholmsområdet!

Learning @ VR Schools

(Guest blogger: Hanna Forsberg)

9C71200A-0BDD-4B02-9E20-3B0024A8CAC2Elever som läser kursen Biologi 1 tillbringade en heldag i Tyresta nationalpark söder om Stockholm. Tyresta skog är vår närmaste nationalpark och är mest känd för sina urskogsområden, vackra tallmarker – och den stora branden 1999. Eleverna vandrade till brandområdet och fick en guidad tur av en av Tyrestas medarbetare. På vägen dit fick vi anledning att diskutera bland annat naturtyper, indikatorväxter och biologisk mångfald. Till och från brandområdet passerade vi även två stora bäverdammar, eleverna utsåg bävern till ”djurvärldens arkitekt”.

Vår guide i brandområdet berättade om gott och ont med skogsbränder, brandekologi, 84703CA3-68E6-4053-BF3A-80A9415C8BFCartspecifika anpassningar och succession. Själv delade jag ett minne från då jag träffade på ett team från Danmark som fotade ett modereportage i den dramatiska, brända miljön. Tidigare hade även rockband ansökt om att spela in en musikvideo där, det fick tillstånd till detta, under förutsättning att de inte spelade någon musik som…

View original post 513 fler ord

Om synlig undervisning, ledarskap och pedagogiska plattformar på CanvasCon Scandinavia KTH #CanvasLMS

Foto CanvasCon 1.JPG

Den 27 april höll Canvas Instructure en konferens på KTH i Stockholm. Viktor Rydberg Gymnasium (VRG) i Djursholm har använt Canvas LMS (Learning Management System) som stöd för undervisning och undervisningsrelaterat arbete i kurser sedan hösten 2015 (läs mer här). Till vår stora glädje blev det klart under våren att KTH framöver kommer att använda Canvas LMS som stöd för sin pedagogiska verksamhet. De stod därmed värd för vårens skandinaviska Canvaskonferens.

VRGs presentation handlade om hur genomtänkt instructional design (definition, se presentation) kan stödja undervisningen och skapa förutsättningar för framgångsrikt lärarledarskap. Vi delade också med oss av lärdomar från vår implementering av Canvas LMS och en blandad lärmiljö (blended learning). Att omvandla en digital plattform till en funktionell struktur för undervisning, inlärning och kollaborativt samarbete handlar just om att lägga upp resurser på så vis att det blir ett stöd för lärarens arbete och elevens lärandeprocess. Här tycker vi att Canvas LMS ger den struktur och de verktyg som krävs (moduler, SpeedGrader, kommunikationsytor, inbäddning, Learning Tools Interoperability, analys, med mera).

John Hattie diskuterar, som vi alla vet, synligt lärande i samband med sina studier, men även synlig undervisning (definition och referens, se presentation). Vi arbetar utifrån antagandet att synlig undervisning ger goda förutsättningar för elevers lärande. Detta kräver bland annat att eleverna ser läraren och undervisningen som nyckel till lärandet. Elev och lärare har samma uttalade mål (elevens lärande!), och eleverna ser att målinriktad undervisning pågår. De vet vart de är på väg och hur hur de ska ta sig dit (mål och medel).

I år bedriver vi även ett projekt där vi studerar hur lärarledarskap påverkas av en digitaliserad miljö (läs mer här). Eleverna har idag en något annorlunda verklighet och vi har nya verktyg, däribland av digitaliserad art. I vår studie diskuterar vi utmaningarna i en digitaliserad inlärningsmiljö, som distraktionsmoment och risken att studenterna lämnas ensamma i sitt lärande, men vi ställer också frågan: kan digitalt stöd hjälpa läraren och stärka ledarskapet i klassrummet? I studien diskuterar vi hur det skulle kunna uppnås genom digitalt stöd för att skapa ömsesidig förståelse av syfte, medel och mål, vilket är en del i vad synlig undervisning handlar om. Även att skapa ett ramverk (setting) för vad du vill ska hända under lektionen. I klassrumsstudier och på studiebesök i skolor i och utanför Sverige har vi observerat hur Canvas och genomtänkt instructional design kan användas för att underlätta detta. Med hjälp av det digitala stödet kan man även frigöra tid till det personliga mötet med eleverna.

Vidare i vårt föredrag diskuterade Kristy Lundström om vad som krävs av en skolledning vid implementering av en ny, digital plattform (dos and don´ts), samt VRGs arbete med att skapa blandade lärmiljöer (blended learning).

 

Presentation ”The role of Instructional Design in delivering Student Success with Canvas”

Vi tycker att det är spännande att högre lärosäten i Sverige börjar använda Canvas. Det ger oss ytterligare incitament att lägga ner kraft på att ge våra elever den digitala kompetens som de behöver för att nyttja denna och liknande HTML-baserade plattformar till fullo inför vidare studier.

Några av de höjdpunkter som presenterades under konferensens övriga föredrag var flera spännande LTI-integreringar, bland annat med Urkund, WIRIS (formeleditor) och Arc (kommentarsfunktion till YouTube-videos), samt nya analysverktyg som Analytics 2, MasteryPaths, Canvas Data och partnerskap med Google Analytics.

Konferensen gav många givande möten och nya idéer. Jag avslutar med ett uttalande från en av Jared Steins elever som jag tycker säger en del om effekten av en väl fungerande digital plattform:

Canvas makes my instructor more organized

Tack för en bra konferens!

Foto CanvasCon 2.JPG

vrg-logo

Print

Blended Learning is the what, Instructional Design is the how

Blended Learning is the what, Instructional Design is the how

Learning @ VR Schools

img_8286I recently participated in a lively debate about how can we help our students learn best?

The debate was centered on the topic of blended learning – what it is and how can we use it to make learning effective and efficient.  It was evident to me after following the debate that there are many different opinions and ideas floating around.  And while this is a healthy and important debate to have, I want to spend a few minutes discussing how I view blended learning at VRG and make clear why I believe this approach can help our students learn best.

First of all, let’s talk about the ”what” and then work backward to the ”how”.  Adapted from the Clayton Christensen Institute definition, we define blended learning as:

blended learning vrg

What does that really mean?  This means that if we are doing it right, blended learning activities will enableour students and

View original post 464 fler ord

VRG besökte #TrippelHelix konferens om skolans digitalisering

Skolans digitalisering: från IT-strategi till verksamhetsförändring

Den 14 mars höll Swedsoft en konferens inom ramen för projektet Trippel Helix – nationell samling för skolans digitalisering.  Trippel Helix har ekonomiskt stöd från Vinnova, och fokuserar på vad och hur när det gäller digitaliseringen av skolan. Detta bland annat genom att hålla regionala och nationella workshops, samt forskningskonferenser (läs mer om projektet här). Min egen erfarenhet av Trippel Helix workshops är att det är bra forum för spridning av information, möjlighet att ge input och respons, samt att knyta kontakter mellan aktörer inom de tre “benen” i trippelhelixen: skola, akademi och näringsliv. En av de mest framstående aktörerna i området, Skolverket, har haft löpande samverkan med Trippel Helix i samband med regeringens digitaliseringsuppdrag. Läs mer

Rapport: En digital kursstruktur för synlig undervisning och ökad elevkontakt #CanvasLMS

Under 2015-16 har Viktor Rydberg gymnasium i Djursholm infört en digital pedagogisk plattform för gymnasiala kurser (CanvasLMS). Den här rapporten beskriver syftet med införandet av det digitala stödet och ger läshänvisningar till forskningsbakgrund, samt en sammanfattning av implementeringsprocess och framtida potential. Rapporten behandlar bland annat följande:

 • Digitalt stöd för undervisning och undervisningsrelaterat arbete
 • Skolans digitalisering – hinder, farhågor och möjligheter
 • Elevkontakt för formativ bedömning och ökat lärande
 • Att lära sig att lära
 • Synlig undervisning
 • Digital didaktisk design (instructional design)
 • Implementering av en digital pedagogisk plattform: utförande och resultat
 • Pedagogisk utveckling: så använder vi digitalt stöd för en blandad lärmiljö (blended learning)
 • En yta för kollegialt och kollaborativt lärande
 • Lärandeanalytik
 • Lärarens roll och ledarskap i en digitaliserad skola
 • Spridning och transparens för en mer likvärdig skola
 • Studieförberedande digital kompetens
 • En lärande organisation

Länk till rapporten: Rapport Forsberg 2016

Bild Rapport framsida.png

 

Rapporten har skrivits med stöd av stipendiet ”Lärare skriver”, tack Lärarstiftelsen!