Rapport: En digital kursstruktur för synlig undervisning och ökad elevkontakt #CanvasLMS

Under 2015-16 har Viktor Rydberg gymnasium i Djursholm infört en digital pedagogisk plattform för gymnasiala kurser (CanvasLMS). Den här rapporten beskriver syftet med införandet av det digitala stödet och ger läshänvisningar till forskningsbakgrund, samt en sammanfattning av implementeringsprocess och framtida potential. Rapporten behandlar bland annat följande:

 • Digitalt stöd för undervisning och undervisningsrelaterat arbete
 • Skolans digitalisering – hinder, farhågor och möjligheter
 • Elevkontakt för formativ bedömning och ökat lärande
 • Att lära sig att lära
 • Synlig undervisning
 • Digital didaktisk design (instructional design)
 • Implementering av en digital pedagogisk plattform: utförande och resultat
 • Pedagogisk utveckling: så använder vi digitalt stöd för en blandad lärmiljö (blended learning)
 • En yta för kollegialt och kollaborativt lärande
 • Lärandeanalytik
 • Lärarens roll och ledarskap i en digitaliserad skola
 • Spridning och transparens för en mer likvärdig skola
 • Studieförberedande digital kompetens
 • En lärande organisation

Länk till rapporten: Rapport Forsberg 2016

Bild Rapport framsida.png

 

Rapporten har skrivits med stöd av stipendiet ”Lärare skriver”, tack Lärarstiftelsen!

 

Annonser
Undervisning, föreläsningar och lärande. Tips från Pedro De Bruyckere #rEDHan

Undervisning, föreläsningar och lärande. Tips från Pedro De Bruyckere #rEDHan

Pedro De Bruyckere höll en intressant och underhållande föreläsning på konferensen ResearchED Haninge. Pedro är lärare, forskare och lärarutbildare från Gent, och hans föreläsning handlade om sju grundläggande faktorer för undervisning och lärande. I det här inlägget skriver jag om vad jag tog med mig från föreläsning och samtal om undervisning och hur man ska lägga upp en föreläsning för att stödja lärande. Läs mer

Ledarskapsprojektet är avslutat – det här kommer vi att skriva om

BAKGRUND

Skolan är på väg att digitaliseras. I och med digitaliseringen har vi möjlighet att utveckla arbetssätt och lärmiljöer för att bättre stödja elevernas lärande. Inom stiftelsen Viktor Rydbergs skolor implementerar vi nu en digital kursplattform som stöd för undervisning och undervisningsrelaterat arbete (läs mer här, här och här). I samband med digitaliseringsprocessen ställer vi oss dock vissa frågor. Hur förändras till exempel lärarens ledarskap när delar av kommunikation och resursanvändning överförs till digitala arenor? Vilka är utmaningarna, och vilka är möjligheterna? Dessa, och andra frågor gällande läraren som ledare i en digitaliserad skola, söker vi svar på i denna studie.

Projektet Ledarskap i en digitaliserad skola finansieras av Margareta och Ingemar Ingemarsson stiftelse och har fortlöpt under höstterminen 2016. Beskrivning och resultat av studien kommer att redogöras i form av en rapport.

Under vår studie har vi identifierat några faktorer för framgångsrik ledarskap som vi har valt att fokusera på:

 1. att skapa en gemensam förståelse för syfte, medel och mål
 2. att skapa en inramning och rätt förutsättningar (en ”setting”) för undervisningen
 3.  det personliga mötet

Dessa faktorer har varit återkommande i observationer, litteratur och samtal, och målet med rapporten är att finna stöd för hur medvetenhet, strategier och didaktisk design kan användas för att stärka ledarskapet hos lärare i en digitaliserad undervisningsmiljö. Nedan följer en sammanfattning av genomförda aktiviteter, med länkar till nätpublicerat material.

Läs mer

Så använder Rooks Heath College #CanvasLMS för att nå fler elever

Så använder Rooks Heath College #CanvasLMS för att nå fler elever

Under hösten besökte Richard Walls och jag Rooks Heath College i norra London. Rooks Heath är en skola som använder den pedagogiska plattformen Canvas LMS (learning management system) som digitalt stöd i undervisning och undervisningsrelaterat arbete. Viktor Rydbergs skolor har sedan ett och ett halvt år tillbaka använt Canvas som digitalt stöd i kurser (läs mer härhär och här), och syftet med besöket var att vi ville lära oss mer om hur Rooks Heath använder plattformen – fördelar och nackdelar, samt vilken påverkan implementeringen av den digitala plattformen har haft på undervisning och ledarskap. Craig Ring, lärare vid Rooks Heath, tog emot oss och visade oss runt i skolan tillsammans med lärarkollegan Ms Leah. Läs mer

Seminarium: Digitala prov i Sverige och Finland

fil-000

Anders Eriksson, direktör Finlandsinstitutet, öppnar seminariet

Den 21 november anordnade Finlandsinstitutet och Finlands ambassad ett seminarium om digitala prov. Diskussionen utgick ifrån digitaliseringen av Finlands studentskrivningar och Sveriges planer på att digitalisera de nationella proven. Frågor som kommer upp i samband med detta är vad som krävs av organisation och lärare, vilken typ av kunskap som mäts, och vad Finland och Sverige kan lära av varandra. Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna? Läs mer

Läraren som ledare i en online-skola #CanvasLMS

Läraren som ledare i en online-skola #CanvasLMS

Niklas och.JPG

Niklas Agerbech och Emil Rolsted, Danes Wordwide

Ett besök hos distansskolan Danes Worldwide i Köpenhamn

Huvudkontoret för Danes Worldwide (DW) ligger i centrala Köpenhamn. Lokalerna är ljusa och moderna, och vi möts av lärarna och systemutvecklarna Niklas Agerbech och Emil Rolsted. DW har erbjudit kurser på distans i över 25 år, utbudet består främst av danskundervisning för barn och ungdomar i åldern 6-17 år, ofta med föräldrar som har bott och arbetat utomlands. DW bedriver även sommarskolor och Learning Centers på olika ställen runt om i världen. Vi är här för att se hur DW använder digitalt stöd i undervisningen och för att diskutera hur man bedriver ledarskap i en undervisningsmiljö som är mer eller mindre helt digital. Läs mer

Föredrag med Stefan Hertz: Konstruktivt ledarskap i klassrummet

Föredrag med Stefan Hertz: Konstruktivt ledarskap i klassrummet

 

FullSizeRender 3.jpg

Stefan Hertz

Stefan Hertz arbetar som SO-lärare, författare och föreläsare inom området skolutveckling och ledarskap. Syftet med dagens föredrag var att bland annat bidra till en ökad förståelse för vårt eget, individers och gruppers beteende, hur man skapar förutsättningar för ledarskap i en grupp, och anpassar sitt ledarskap till olika situationer och målgrupper. Anna-Klara Eklundh Berg och jag närvarade inom ramen för projektet Ledarskap i en digitaliserad skola. I vårt arbete utgår vi ifrån tanken att digitalt stöd kan bidra till undervisningens struktur och frigöra tid till det personliga mötet i klassrummet. Vi tog därmed del av Stefans föredrag med frågeställningen om, och i så fall hur, förutsättningarna för ledarskap i klassrummet kan förstärkas med hjälp av digitalt stöd. Läs mer