Pedagogy is the driver, technology is the accelerator #ISTE2015

ISTE 2015 logo

ISTE: Learn differently. Think creatively.

Big things happen at the ISTE Conference & Expo. Groundbreaking ideas are shared, new learning technologies are unveiled and seeds are planted that will impact education for years to come.

ISTE (International Society for Technology Education) anordnar en årlig konferens som samlar pedagoger och IKT-intresserade från världens alla hörn. I år åker fyra representanter från Viktor Rydbergs skolor till Philadelphia för att lära mer forskning och utveckling inom pedagogik, och hur man kan använda IKT för att kommunicera, öka elevernas lärande och variera sin undervisning. Läs mer