En hemsida som samlar mina digitala verktyg

OBS. Eftersom tjänsten Drupal Gardens har lagts ner är hemsidan med digitala verktyg inaktiv. Materialet är sparat till eventuell framtida aktivering på annat webhotell.

 

Kurs Digitala Skollyftet: Exit ticket

Jag har nu lämnat in ansökan om Digitala Skollyftets badge. Här följer en kort reflektion över arbetet som ledde till en hemsida för digitala verktyg.

Badge DS Läs mer

Annonser

Hemsidan börjar ta form – med hjälp av det utvidgade kollegiet

OBS. Eftersom tjänsten Drupal Gardens har lagts ner är hemsidan med digitala verktyg inaktiv. Materialet är sparat till eventuell framtida aktivering på annat webhotell.

 

Uppgift 6-7 i Digitala Skollyftet handlar om att genomföra och reflektera över samarbete/utbyte online. Uppgift 8 går ut på att genomföra ett projekt där kunskaperna från kurs och utbyten omsätts på plats, med elever eller kollegor.

Hemsida

Min plan är att fortsätta samarbeta med kollegor on- och offline för att samla kunskap och material till en hemsida där jag samlar Digitala Verktyg. Verktygen ska vara utprovade, lätta att använda och hyfsat driftsäkra. Syftet med hemsidan är att organisera, lagra och sprida verktyg och länkar som kan hjälpa lärarens dagliga arbete och leda till pedagogisk utveckling. Läs mer

Bygger en hemsida!

OBS. Eftersom tjänsten Drupal Gardens har lagts ner är hemsidan med digitala verktyg inaktiv. Materialet är sparat till eventuell framtida aktivering på annat webhotell.

 

Med hjälp av Drupal Gardens och Johan Falks video-instruktioner på YouTube har jag nu lyckats skapa ett utkast till hemsida med samlade Digitala Verktyg. Just nu finns flera av dessa resurser samlade på Blendspace, men en hemsida kommer att kunna ha fler funktioner och, framförallt, vara mer interaktiv. Det har krävts en hel del ”trial-and-error”, tålamod och klickande för att få kläm på hur Drupal Gardens fungerar, men nu när jag har kommit in i det ser jag många möjligheter.

En del arbete kvarstår innan jag kan publicera sidan, men det känns kul att vara igång!

Tack till Johan Falk @magisterfalk för dina fantastiska instruktionsfilmer.

Att byta erfarenheter och tips om digitala verktyg skolor emellan

Uppgift 4 och 5 i mitt Digitala Skollyft handlar om att identifiera ett skolutvecklingsområde att samarbeta kring online, samt att hitta formen för hur utbytet kan ske i praktiken. Under mina år som lärare har jag sett att det generellt saknas bra plattformar för utbyte av erfarenheter och tips skolor emellan. Lättillgänglig information och ökad kommunikation skulle spara åtskilliga arbetstimmar (och frustration) och underlätta pedagogisk utveckling, samtidigt som sociala kontaktytor skapas.

 

Mitt mål är att tillsammans med datatekniker vid min skola undersöka möjligheterna att ta fram en hemsida eller site där vi kan samla kollegiets kunskaper om digitala verktyg. Siten ska vara levande och ligga till grund för dialog via nätet och IRL. Initialt utgår vi ifrån de behov och den kompetens som finns på vår skola och våra systerskolor (VRG) här i Stockholm, men tanken är att siten ska vara öppen för alla.

 

En trevlig bieffekt blir förstås att lära känna flera fantastiska kollegor!

Så många verktyg

De senaste veckorna har gått åt till att sammanställa olika typer av digitala verktyg att undersöka, testa och jämföra. Jag använder Blendspace för att samla mina favoritkandidater på ett ställe, bifogar länk när det är färdigt. Twitter är en ovärderlig källa till information och inspiration!

Skolan jag arbetar på (VRG Djursholm) har satsat på programvara som möjliggör digitala prov. Första testomgången har varit lyckad, eleverna är nöjda och rättningen går som en dans! Så här vill jag att digitala verktyg ska fungera.

Hur kan digitala verktyg förenkla kommunikationen mellan lärare och elever?

Fungerande kommunikation mellan lärare och elever är centralt för all typ av undervisning, feedback och bedömning.

Målet med mitt digitala lyft är att effektivisera och förbättra kommunikationen mellan mig och mina elever, både i och utanför klassrummet, med hjälp av digitala verktyg.

Uppgifter och annan dokumentation kommer att publiceras på den här bloggen.

Nu kör vi!