OneTab samlar snabbt och lätt dina öppna webflikar i en flik med delbar lista

OneTab samlar snabbt och lätt dina öppna webflikar i en flik med delbar lista

Har du liksom jag alltid tusen flikar öppna i din webläsare? Plus flera fönster öppna samtidigt..? OneTab är ett litet tillägg till Chromes webläsare som spar minne och kan förenkla tillvaron en smula genom att ordna flikarna i en lista. Man kan även dela flikarna lätt med andra om man vill, något som kan underlätta om man vill dela resurser med sina elever. Läs mer

Annonser
Lys upp din markör vid presentationer med #Mouseposé och #CraftyCursor

Lys upp din markör vid presentationer med #Mouseposé och #CraftyCursor

När man projicerar material från sin dator blir det lättare för publiken att följa om man kan förstora och ”lysa upp” markören. Det blir då smidigt att rikta fokus till något särskilt på skärmen. Jag har testat två olika verktyg som möjliggör detta, Crafty Cursor (gratis, basic) och Mouseposé (kostar, bättre). Läs mer

Att lyfta lärares arbete och sprida goda exempel #Guldäpplet

Att lyfta lärares arbete och sprida goda exempel #Guldäpplet

Uppmärksammande av lärares arbete

I går delades priset Guldäpplet ut till lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält (ur DiU:s beskrivning av Guldäpplet, läs mer här).

Anna Ekström (vä) och pristagarna (hö) på Skolforum. Läs mer

Tips för arbete i kursplattformen CanvasLMS #CanvasCon

IMG_3717 2

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor (VR) använder kursplattformen CanvasLMS som stöd för undervisning och undervisningsrelaterat arbete i gymnasiet, och snart också på grundskolenivå. Den 9 oktober besökte jag, tillsammans med kollegor från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor (VR), London och konferensen CanvasCon Europe för att nätverka och lära mer om CanvasLMS. Här har jag samlat några saker som jag tar med mig och vill testa vår verksamhet. Läs mer

Digitalisering – när, hur och varför?

Digitalisering – när, hur och varför?

 

MOT EN MER DIGITALISERAD SKOLA

I går beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet för strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av samhället medför. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

Så vad menas med en digitaliserad skola? Förra veckan besökte jag, tillsammans med min skolchef Kristy Lundström, den skandinaviska skolan i Bryssel (Scandinavian School of Brussels, SSB) för att prata om hur digitalisering kan utgöra ett stöd för undervisning och lärande. Vi pratade bland annat om följande. Läs mer

Utveckla och utvärdera din digitala kursstruktur och design #CanvasLMS

DESIGN FÖR INTERAKTION

En ändamålsenlig digital kursplattform kan vara ett värdefullt stöd för undervisning och lärande, och frigöra tid till fördjupning och personliga möten (läs mer här). Viktor Rydbergs skolor använder CanvasLMS sedan ett par år tillbaka, och enligt enkäter uppskattar eleverna särskilt att ha allt kursmaterial samlat och strukturerat vid arbete utanför skolan. Vi vill förstås att eleverna ska tycka att det är lätt och tilltalande att använda och navigera i den digitala miljön. Hur kan man då använda layout och design för öka interaktion mellan användare och resurser i en kursplattform? På konferensen CanvasCon Europe berättade Tansy Rothwell vid London Business School om hur deras institution arbetade med layout för att öka användarvänligheten i sin kursdomän. Tansy tog upp några aspekter att ta i beaktande: Läs mer

Att anpassa laborationer och praktiska moment efter syfte: ”linjärt” eller ”blandat” upplägg

Att anpassa laborationer och praktiska moment efter syfte: ”linjärt” eller ”blandat” upplägg

Jag har länge funderat på hur man kan öka delaktighet och möjlighet till diskussion i laborativa moment. Tiden för laborativa och praktiska moment är ofta begränsad, så det gäller att ta vara på den. I år skrev jag om instruktionen till en laboration där eleverna undersöker sambandet mellan organiska molekylers (alkoholers) struktur och deras egenskaper. Laborationen består av tre olika moment: undersökning av (1) brännbarhet, (2) löslighet, och (3) struktur med hjälp av molekylmodeller. Som alltid inleder jag med att föreläsa om de kemiska processerna på lagom nivå för att utrusta eleverna med de begrepp som de behöver behärska för att kunna diskutera sina observationer utifrån ett kemiskt perspektiv. I originalutförandet av laborationen gör alla elever alla tre moment, och skriver en rapport med metod och analys, ett upplägg som är brukligt i laborativa sammanhang. Vi kan kalla förfarandet “linjärt”. I det nya utförandet delas eleverna istället upp och arbetar i tre olika stationer. Sedan splittras grupperna och omfördelas i tvärgrupper med representanter från varje station, där de redovisar observationer och delar tankar med varandra för att sedan skriva en individuell teoretisk redogörelse. Eleverna arbetar således till stor del i en “blandad” lärmiljö, där alla elever inte gör samma sak (eng: blended learning).  Läs mer