VRG besökte #TrippelHelix konferens om skolans digitalisering

Skolans digitalisering: från IT-strategi till verksamhetsförändring

Den 14 mars höll Swedsoft en konferens inom ramen för projektet Trippel Helix – nationell samling för skolans digitalisering.  Trippel Helix har ekonomiskt stöd från Vinnova, och fokuserar på vad och hur när det gäller digitaliseringen av skolan. Detta bland annat genom att hålla regionala och nationella workshops, samt forskningskonferenser (läs mer om projektet här). Min egen erfarenhet av Trippel Helix workshops är att det är bra forum för spridning av information, möjlighet att ge input och respons, samt att knyta kontakter mellan aktörer inom de tre “benen” i trippelhelixen: skola, akademi och näringsliv. En av de mest framstående aktörerna i området, Skolverket, har haft löpande samverkan med Trippel Helix i samband med regeringens digitaliseringsuppdrag.
IMG_0868.JPG

Hans Almgren, Skolverket

Skolverkets uppdrag

Hans Almgren, utbildningsråd vid Skolverket, inledde konferensen med att gå igenom hur de arbetar med regeringens uppdrag att ge förslag till svensk skolas IT-strategi och kursplaner. Uppdraget handlar om att bland annat utveckla förslag och format för styrdokument, utveckling av personalens digitala kompetens, likvärdighet mellan skolor, potential för undervisning och administration, samt forskning. Regeringen kommer att fatta beslut kring utformningen av skolans digitaliseringsplan under våren, och de nya kursplanerna kan komma att börja användas redan under höstterminen 2017.

Skolverkets vision för skolans digitalisering inför 2022 lyder som följer:

  • Alla barn utvecklar en adekvat digital kompetens
  • Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

Fyra fokus för förändringar av de nya läroplanerna i syfte att uppnå den första punkten, är att utveckla elevernas förmåga att:

  1. förstå hur digitaliseringen påverkar individer och samhälle
  2. använda och förstå digital teknik
  3. förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt
  4. lösa problem och omsätta i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Hans beskriver lärarens roll och rektors ansvar i denna process som följande:

FullSizeRender 8

Digitalisering av skolan för att möta samhällets behov

Anna Carlsson, programansvarig för skolans digitalisering vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), diskuterade vidare skola och lärande i en digital värld . Bland annat har UD:s kansli för strategisk analys hävdat att digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i samhället fram till 2025. Utifrån detta blir skolans digitalisering naturligtvis en viktig fråga.

IMG_0881

Anna Carlsson, SKL

Anna ringar in ett antal områden där digitalisering kan vara en del av lösningen på skolans utmaningar: nyanlända, lärarbristen, administrativ börda och sjunkande skolresultat. Något som är återkommande under konferensen är även en framtida möjlighet till ökad transparens och likvärdighet skolor emellan.

En framställan har skickats till regeringen, och SKL välkomnar Skolverkets förslag, men efterfrågar en närmare dialog med regeringen om genomförande och ansvarsfördelning. Under frågestunden lyfter Anna bland annat skillnaden mellan huvudmannens ansvar för fortbildning, och statens ansvar för utbildning, för att täcka behovet av utveckling av personalens digitala kompetens.

Spridning av digitala arbetssätt med hjälp av kursplattformen Canvas

Den pedagogiska modellen Skriva sig Till Lärande (STL) är ett exempel där den digitala tekniken har lett till förbättrade och mer likvärdiga resultat i skolan. Anna berättar att kurser för lärare i STL-metoden nu ska skalas upp med hjälp av en blended learning-approach och kursplattformen Canvas. VRG har använt Canvas under ett och ett halvt år nu, och kommer att vara delaktiga i introduktion av Canvas för projektets deltagare på SKL.

Canvas kursplattform är relativt ny på den skandinaviska marknaden och används idag främst av universitet och högskolor, bland annat Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Ett av syftena med att använda Canvas som stöd för undervisningen på VRG är att ge eleverna den digitala kompetens som krävs för att hantera den här typen av digitala plattformar, inklusive HTML-kod, på ett smidigt sätt.

Läs mer om hur stiftelsen Viktor Rydberg arbetar med Canvas, inklusive forskningsbakgrund, farhågor och möjligheter med skolans digitalisering, här: Rapport: En digital kursstruktur för synlig undervisning och ökad elevkontakt

Digitalisering som en del av VR-skolornas vision

VRG i Djursholm var tidigt ute med satsningar på digitala resurser och har arbetat med 1:1-lösning (en dator till varje elev) sedan 2007. Sedan dess bedrivs arbete för att skolan och stiftelsen ska ligga i framkant inom detta område, med elevernas lärande och digitala kompetens i fokus. Vi märker också hur digitala prov, kursplattformar och andra verktyg underlättar lärarnas arbete, så att mer tid kan gå till elevkontakt och pedagogiska frågor.

Swedsoft och Trippel Helix bjöd på en intressant förmiddag! Nu återstår att se hur regeringens slutliga formuleringar kring skolans digitalisering kommer att se ut. Klart är att det är svårt att inte ta hänsyn till samhällets digitalisering vid utformning av skolans verksamhet.

vrg-logo

Print

 

Annonser

One thought on “VRG besökte #TrippelHelix konferens om skolans digitalisering

  1. Reblogga detta på Learning @ VRG och kommenterade:
    Read here to see how Hanna Forsberg, Lead Teacher at VRG, is working to ready our school and our staff for further development of blended courses at VRG. Here is an account of her networking with local agencies to share best practices.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s