Undervisning, föreläsningar och lärande. Tips från Pedro De Bruyckere #rEDHan

Pedro De Bruyckere höll en intressant och underhållande föreläsning på konferensen ResearchED Haninge. Pedro är lärare, forskare och lärarutbildare från Gent, och hans föreläsning handlade om sju grundläggande faktorer för undervisning och lärande. I det här inlägget skriver jag om vad jag tog med mig från föreläsning och samtal om undervisning och hur man ska lägga upp en föreläsning för att stödja lärande.

Seven basic ingredients for education

  1. Learning takes time, effort and motivation (and often some kind of help…)

Denna punkt kan tyckas självklar, men det kan vara värdefullt att bli påmind om det när man är i en lärandeprocess. Pedro poängterade att det finns en stor variation i den tid det tar att lära sig, och att lärandet naturligtvis är beroende av hur mycket man övar, men också hur man övar.

  1. Concentration spans are short

Pedro avslöjade att han delade upp sitt anförande i 10-minutersdelar på grund av detta. Mellan de olika delarna drog han ett skämt eller tog upp sådant som inte tillhörde stoffet. Förutom att vi förhoppningsvis minns föredraget bättre, blir det också roligare – och det lyckades han verkligen med.

  1. Distributed practice is more effective

Pedro grundade sitt resonemang på Ebbinghaus glömskekurva, och förespråkade spaced repetition kombinerat med personalised review. Teknologi kan vara ett sätt att underlätta detta genom att göra resurser tillgängliga och automatisera presentation av material utifrån användarens respons för en mer individualiserad process. Elevens möjlighet till repetition och spacing är också något som kan tas hänsyn till vid schemaläggning.

pedro-bild1

Ur Pedros presentation: Lektionsupplägg som ger möjlighet till spaced repetition

  1. Prior knowledge is crucial

Förkunskaper är avgörande för inlärning. Ett sätt att “spara “ på arbetsminnet är att använda begrepp och situationer som eleven känner igen. Vårt arbete som lärare är att ta reda på vilka förkunskaper som eleven behöver för att inlärningen ska bli effektiv, och se till att eleven kan ta till sig dessa.

  1. Multimedia works

… men inte med för många aktiviteter samtidigt. Pedro refererar till Richard E. Mayer och Roxana Moreno när han tar upp The dual channel theory. Teorin innebär bland annat att presentation av ord i text och ljud, kombinerat med en bild, är mycket svårare att hantera minnesmässigt än presentation av text eller ljud, kombinerat med en bild. Pedro benämnde fenomenet som the Mentos problem; i kombination med bilder är tal och text bra var och en för sig, men tillsammans blir det kaos.

Pedros presentation bestod av slides med mycket lite text, ofta bara ett eller några ord. Nyckelord var annorlunda färgade. När han visade de få slidsen med mycket text slutade han prata. Detta för att vi lättare skulle ta in tal/text. När man lägger upp sin presentation är det alltså värt att tänka på att inte använda för mycket text, och att inte ha stora mängder text och tal samtidigt, samt att eventuellt lägga in anteckningspauser. Pedro sammanfattade vad som bör gälla för presentationer i ett råd:

K.I.S.S. = Keep It Simple Stupid!

Enligt Pedro kännetecknas en bra föreläsning av följande: Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotion, Story. Jag uppskattar särskilt att han lyfter vikten av credibility (trovärdighet), vilket uppnås genom gedigen ämneskunskap och ett synligt engagemang att vilja lära ut.

  1. You need an active mind

Pedro diskuterade vidare hur aktivt tänkande och skapande gynnar inlärningsprocessen. Vi som lärare har ansvar för att aktivera eleverna i samband med lärtillfällen. Pedro presenterade också vad undersökningar har kommit fram till är de bästaa och sämsta sätten att studera. Det sämsta har till och med negativ effekt på lärande, och det råkar (jobbigt nog) vara att arbeta med överstrykningspenna (highlighting). I och med att arbetsminnet lagrar den senaste händelsen, kan arbetssättet leda till att man minns själva överstrykningen istället för vad som stod där. Pedro beskriver det som: parking the knowledge and remember where you left it.

Bäst effekt får man genom att skapa egna frågor till det aktuella innehållet och öva med hjälp av till exempel flash cards, kombinerat med spaced repetition. Om man är bra på att skapa mind maps är det också ett bra sätt att processa materialet, då det kräver att man tänker, syntetiserar och skapar något eget av de kunskaper som behandlas. 

Repetition and thinking!

  1. Have a vision (but I don´t care which vision)

Det är viktigt för de studerande att skolan är koherent, därför är det av värde att skolan har en vision. Vilken vision det är kan spela mindre roll, vilket Pedro exemplifierade med en jämförande studie gjord på ”progressiva” och ”konservativa” skolor.

Practice what you preach

Under ett anförande senare under konferensen diskuterade Jonas Linderoth olika undervisningsmetoder och lärandeteorier. Jonas varnade för att om någon hävdar att en undervisningsmetod är jättebra, men inte utövar den själv – då är något fishy… Det var mycket tydligt att Pedro inte hör till denna kategori, och i samtal efter föreläsningen bekräftade han att det är viktigt för honom att utöva den pedagogik som han förespråkar. Att inspireras av.

Pedros tips för hur man kan aktivera eleverna under en föreläsning

Under lunchen hade jag förmånen att diskutera vidare med Pedro. Bland annat delade han några tips om hur han arbetar för att aktivera och få feedback från stora grupper, då han ibland undervisar över hundra studenter samtidigt på universitetet. Pedros studenter klagar ibland på att hans presentationsslides innehåller för lite information. För att möta detta, och för att få studenterna ta en paus (attention span is short) och aktivera dem, använder han sig av olika strategier. Efter en halvtimmes anförande ber han studenterna att sammanfatta det han har sagt i max 140 tecken och sms:a detta till honom. Sedan använder han meddelandena till att skapa en sammanställning av föreläsningen. Han strukturerar meddelandena i tre kolumner: en kolumn med spot-on sammanställningar, en med sådant som sammanställer saker som visserligen är bra men inte nödvändigt, och en kolumn med missuppfattningar (misconceptions). Det här är alltså ett sätt att se hur eleverna har uppfattat och minns det läraren har sagt, och som även fungerar som utvärdering och i formativt syfte. Greppet aktiverar studenterna, vilket hjälper lärandet. Studenterna kan även använda sammanfattningarna som ett komplement till föreläsningsbilderna. Det är också ett bra sätt att få syn på, och reda ut, missuppfattningar. En variant på detta som Pedro också använder är att låta studenterna skriva provfrågor på det som han just har pratat om. Samma tre kolumner, och samma syften. Dessutom får han en mängd övningsfrågor som han och studenterna kan använda. Detta är något som jag vill prova i mina grupper.

Tack Pedro för goda tips och en tankeväckande föreläsning!

Se presentationen på Pedros blogg.

Pedro twitter.jpg

Bildkälla: Twitter @thebandb

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s