Ledarskapsprojektet är avslutat – det här kommer vi att skriva om

BAKGRUND

Skolan är på väg att digitaliseras. I och med digitaliseringen har vi möjlighet att utveckla arbetssätt och lärmiljöer för att bättre stödja elevernas lärande. Inom stiftelsen Viktor Rydbergs skolor implementerar vi nu en digital kursplattform som stöd för undervisning och undervisningsrelaterat arbete (läs mer här, här och här). I samband med digitaliseringsprocessen ställer vi oss dock vissa frågor. Hur förändras till exempel lärarens ledarskap när delar av kommunikation och resursanvändning överförs till digitala arenor? Vilka är utmaningarna, och vilka är möjligheterna? Dessa, och andra frågor gällande läraren som ledare i en digitaliserad skola, söker vi svar på i denna studie.

Projektet Ledarskap i en digitaliserad skola finansieras av Margareta och Ingemar Ingemarsson stiftelse och har fortlöpt under höstterminen 2016. Beskrivning och resultat av studien kommer att redogöras i form av en rapport.

Under vår studie har vi identifierat några faktorer för framgångsrik ledarskap som vi har valt att fokusera på:

  1. att skapa en gemensam förståelse för syfte, medel och mål
  2. att skapa en inramning och rätt förutsättningar (en ”setting”) för undervisningen
  3.  det personliga mötet

Dessa faktorer har varit återkommande i observationer, litteratur och samtal, och målet med rapporten är att finna stöd för hur medvetenhet, strategier och didaktisk design kan användas för att stärka ledarskapet hos lärare i en digitaliserad undervisningsmiljö. Nedan följer en sammanfattning av genomförda aktiviteter, med länkar till nätpublicerat material.

METOD OCH RESULTAT

Intervjuer

Studien inleddes med att personer insatta inom området ledarskap intervjuades. Vi valde att ta kontakt med Torbjörn Hortlund, utbildningsledare på avdelningen för rektorsutbildning vid Uppsala universitet, och Charlotta Björklind, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Sammanfattningar av intervjuerna finns att läsa här:

Studiebesök

Under hösten genomfördes studiebesök vid skolor i och utanför Sverige. Gemensamt för dessa skolor är att de bedriver undervisning med stöd av digitala plattformar och har anpassat sin undervisningsmiljö efter blandade (blended) koncept:

Seminarium

Den 18 oktober hölls ett seminarium av Hanna Forsberg i samband med rektorsutbildningens benchlearningsamarbete för rektorer i Sverige och Norge. Läs en sammanfattning här.

Föredrag

Ett föredrag med Stefan Hertz besöktes: Konstruktivt ledarskap i klassrummet

Lektionsbesök

Fyra lektionsbesök om en till två och en halv timme utfördes i syfte att studera hur, när och till vad det digitala stödet används i klassrummet. Lektionerna hölls av lärare som använder en digital kursplattform i sin undervisning, och observationsprotokoll fördes för att dokumentera händelser i klassrummet. Analysen kommer att utgå ifrån de indikatorer på framgångsrikt ledarskap som identifierats tidigare under vår studie, och med mål att kartlägga situationer där de digitala verktygen stärker, eller försvagar, lärarens ledarskap.

Intervjuer med lärare och elever

När observationer och resultat har sammanställts görs kompletterande intervjuer med lärare och elever. Frågor formuleras och tillämpas utifrån lärdomar ur studien i övrigt.

ANALYS

Ovan beskrivna analyser fördjupas med hjälp av publicerad forskning i området, och slutsatser dras.

Resultatdelen kommer att kompletteras och modifieras utifrån befintligt textmaterial. Vi beräknar att rapporten kommer att vara färdigställd under våren.

Hanna Forsberg och Anna-Klara Eklundh Berg

logo-vr-ingemarssons

Annonser

One thought on “Ledarskapsprojektet är avslutat – det här kommer vi att skriva om

  1. Ping: Rapport: Ledarskap i en digitaliserad skola – Hannas skolblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s