Så använder Rooks Heath College #CanvasLMS för att nå fler elever

Under hösten besökte Richard Walls och jag Rooks Heath College i norra London. Rooks Heath är en skola som använder den pedagogiska plattformen Canvas LMS (learning management system) som digitalt stöd i undervisning och undervisningsrelaterat arbete. Viktor Rydbergs skolor har sedan ett och ett halvt år tillbaka använt Canvas som digitalt stöd i kurser (läs mer härhär och här), och syftet med besöket var att vi ville lära oss mer om hur Rooks Heath använder plattformen – fördelar och nackdelar, samt vilken påverkan implementeringen av den digitala plattformen har haft på undervisning och ledarskap. Craig Ring, lärare vid Rooks Heath, tog emot oss och visade oss runt i skolan tillsammans med lärarkollegan Ms Leah.

Foto Rooks Craig.png

Rooks Heath College och Craig Ring

Rooks Heath tar emot elever från andra skolor i Londonområdet, elever som ofta är i behov av särskilt stöd grund av språkliga, sociala eller medicinska utmaningar. Tidigt under vårt besök blev klart att den digitala plattformen direkt möjliggjorde olika typer av stöd som kan vara svårt att erbjuda på annat sätt.

Stöd för elever med särskilda behov

Leah hävdar att Canvas är absolut avgörande för det stöd som de kan erbjuda elever med särskilda behov. Ungefär sextio procent av eleverna vid Rooks Heath har inte engelska som modersmål, och Leah säger att integrationen av dessa elever underlättas med tillgång till materialet via kursplattformen. Det finns möjlighet att lägga in resurser och skapa moduler som är anpassade för olika elevgrupper, vilket gör att de kan repetera och ta sig an material i den takt de behöver. Speciallärare och annan stödpersonal har tillgång till elevernas alla kurser, och kommunikation med ansvarig lärare och andra elever underlättas. Med hjälp av Canvas föräldra-app kan även vårdnadshavare följa elevernas aktivitet och progression.

Canvas används även för att möjliggöra skolgång för de elever som av någon anledning har blivit avstängda och inte får delta rent fysiskt i den ordinarie verksamheten. Det kan röra sig om elever som har uppvisat kriminellt beteende eller som på annat sätt har brutit mot skolans regler.

Jag har egen erfarenhet av elever som av olika skäl har haft svårt att delta i klassrummet, och som till stor del har arbetat med material i Canvas från annan ort. Eftersom jag kan följa elevens progression via plattformen är det lättare att veta vad jag behöver (och inte behöver) göra för den eleven.

Kompensatoriskt arbete

Craig och Leah upplever att de når fler elever, från flera olika elevkategorier, med det nya arbetssättet. De flesta elever har tillgång till datorer och mobila enheter privat, men skolan bistår med datorer i datasalar, på bibliotek, i studieklubbar, och vid kvälls- och frukostaktiviteter.

FullSizeRender 4.jpg

Rooks Heath har datasalar

Att nå och aktivera alla elever

Vi får besöka en musiklektion där lärarna berättar hur strukturen och de inbäddade funktionerna i Canvas har gjort det möjligt att inkludera, aktivera och få elever att till större del delta i undervisningen, bland annat elever inom autismspektrat. Möjligheten att göra inlämningar i form av mediainspelningar direkt in i plattformens annoteringsprogram, Speedgrader, gör att musikuppgifter blir lättare att individualisera och ge respons på. Eleverna kan även bedöma sina egna inspelningar med kommentarer och visa utveckling med hjälp av nya inlämningar.

Vi får vara med och se hur eleverna samarbetar i en omgång Quizlet Live. Quizlet är ett digitalt verktyg för flash cards, repetitionsövningar och kunskapskontroller på ett lekfullt sätt. Som många andra nätbaserade resurser går Quizlet att bädda in i plattformen, vilket underlättar förståelse, tillgång och delning av resurser.

På distansskolan Danes Worldwide i Köpenhamn spelar lärarna ofta in instruktioner på video. Det blir ett bra komplement för elever som har svårt att ta till sig skriven text, samt ett sätt att öka lärarens närvaro i plattformen. Här kan du läsa mer om hur Danes Worldwide använder Canvas som digitalt stöd för sin verksamhet.

FullSizeRender 5.jpg

Richard blir totalt utklassad av eleverna i Quizlet Live

Rooks Heath College har använt Canvas LMS som pedagogisk plattform i tre år

Rooks Heath har tidigare använt den digitala plattformen Fronter. Då den plattformen saknade funktioner som skolan var intresserad av, bytte de till Canvas. Under sommaren 2015 förberedde administrationen ca 200 kursskal som fylldes med resurser och togs i bruk under läsåret 15/16.

Rooks har många bilder på elever i plattformen, och även en hel del Gif:ar och videos. Elever och lärare figurerar gärna i ”how to”-videos, där instruktioner behöver ges. Det är enkelt att spela in media med plattformens egna verktyg från vilken enhet som helst som har inbyggd kamera och mikrofon. Jag blir själv sugen på att låta eleverna spela in instruktionsvideos till olika moment i till exempel kemin. Hur man späder en lösning, hur man använder en mätkolv, etc. Givande för både de elever som skapar videon, och en resurs för kommande elever – och mycket roligare än att om jag själv spelar in.

Inte bara kurser

Skolan har nu över 600 ”kurser” i plattformen, inklusive forum för personalinformation, foton och dokumentation från utflykter, och ett antal av elevernas egenproducerade moduler (elevkår, elevdrivna aktiviteter, foton, etc).

Hur påverkar den digitala plattformen lärarnas arbetssätt?

Vi frågar även om hur lärarna upplever att ledarskapet har påverkats i och med utveckling av mer digitala arbetssätt. De uppger att de framförallt uppskattar den översyn av elevers aktivitet och progression som plattformens analysverktyg ger. Detta gör att de kan arbeta mer proaktivt och mer formativt. Plattformen underlättar även undervisningen då materialet är strukturerat. Datorerna används dock bara till viss del i klassrummet, utan framförallt till läxor, inlämningar och flippar. När Canvas används i klassrummet är det via skolans egna datorer i klassrum och datasalar. Craig anser vidare att de många olika typerna av feedback som kan ges via plattformen är ”brilliant”!

Feedback is brilliant!

Craig tipsar om två funktioner som vi inte kände till: crosslisting och mastercourses, och vi blir genast nyfikna på att ta reda på mer om dem. En del av vitsen med dessa är att få en mer övergripande bild över en elevs progression i flera kurser samtidigt. Administatörerna vid Rooks Heath har även delat in skolans kurser i övergripande konton och subkonton utifrån årskurser, medan vi på VRG har delat in kurserna baserat på ämnesgrupper. Fördelen med vårt system är att det blir lite lättare att ge lärarna rättigheter som lämpar sig för kollaborativt arbete inom ämneslag, men vi inser att deras system är mer fördelaktigt om man vill kunna överblicka elevers totala progression inom en årskurs (alla kurser). Craig hävdar att de upplever att strukturen möjliggör analys som även är mycket värdefull för mentorer och elevhälsa.

Eftersom Canvas resultathantering fortfarande domineras av kvantitativa enheter som poäng och procent kan vi ännu inte använda alla analysverktyg till fullo, men användare i Skandinavien (inklusive vi) har framfört önskemål om möjlighet till mer kvalitativ resultatrapportering. Det skulle kunna vara till exempel poängfria matriser och andra icke-poängbaserade system. Annoteringsprogram och kommentarsfunktioner är dock väl utvecklade, något som jag använder mig mycket av idag. Canvas Instructure har visat intresse för att skapa funktioner som är anpassade efter svensk läroplan och betygssystem, så jag ser fram emot utvecklingen av plattformen.

Vad tycker eleverna?

Under vårt besök passade vi på att intervjua några av Rooks elever. De är positiva till plattformen och för fram bland annat följande argument:

  • Det är lätt att hitta saker
  • Man har tillgång till allt hela tiden, även i telefonen
  • Det är lätt att få kontakt med läraren. All information om allting finns där.
  • Man vet alltid vad man har för läxa
  • Pushnotiser!
  • Det liknar de sociala medier som vi är vana vid. Man har sin profil, det är lätt att navigera, allt är alltid tillgängligt och lätt att använda.

När vi frågar eleverna om vad som skulle kunna förbättras i plattformen svarar de:

Nothing.

I videon nedan berättar Craig och andra lärare om hur de använder Canvas. Videon är producerad av Canvas Instructure.

Video: Rooks Heath College & Canvas – Creating New Opportunities

Tack Craig och Leah för ett givande besök!

Besöket utfördes 13 oktober i samband med konferensen CanvasCon i London.

Bildkällor: Rooks Heath College hemsida (byggnaden), i övrigt privata foton 

Annonser

One thought on “Så använder Rooks Heath College #CanvasLMS för att nå fler elever

  1. Ping: Ledarskapsprojektet är avslutat – det här kommer vi att skriva om – Hannas skolblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s