Läraren som ledare i en online-skola #CanvasLMS

Niklas och.JPG

Niklas Agerbech och Emil Rolsted, Danes Wordwide

Ett besök hos distansskolan Danes Worldwide i Köpenhamn

Huvudkontoret för Danes Worldwide (DW) ligger i centrala Köpenhamn. Lokalerna är ljusa och moderna, och vi möts av lärarna och systemutvecklarna Niklas Agerbech och Emil Rolsted. DW har erbjudit kurser på distans i över 25 år, utbudet består främst av danskundervisning för barn och ungdomar i åldern 6-17 år, ofta med föräldrar som har bott och arbetat utomlands. DW bedriver även sommarskolor och Learning Centers på olika ställen runt om i världen. Vi är här för att se hur DW använder digitalt stöd i undervisningen och för att diskutera hur man bedriver ledarskap i en undervisningsmiljö som är mer eller mindre helt digital.

Att anamma en kursplattform

DW använder Canvas som digital kursplattform för sin verksamhet. Vi inleder vårt samtal med att diskutera utbredningen av pedagogiska plattformar (learning management systems, LMS) i Danmark. Niklas förklarar att Danmark har infört en förordning som säger att alla skolor ska ha ett LMS före 2017. Ett godkänt LMS måste uppfylla vissa särskilda krav, bland annat måste de tillåta LTI plugins. Ett danskt företag, MeBook, har varit framgångsrikt med att sprida sin LMS-version inom det danska skolväsendet och den används idag som digitalt stöd i många skolor. DW är den första skolan i Danmark som använder Canvas LMS, men plattformen är spridd bland universiteten.

Fördelar och nackdelar

Orsaken till att DW har valt Canvas som LMS-leverantör beror enligt Niklas bland annat på att företaget är etablerat, utvecklingsbenäget och kundorienterat. När vi frågar vilka de största fördelarna med Canvas är i jämförelse med andra system, tar Niklas upp enkelheten i att använda plattformen och att dela material. Läraren kan även lätt följa elevernas progression och överblicka stora elevgrupper. De använder systemets föräldra-app som gör att vårdnadshavare kan få en insikt i kursmaterial, feedback, resultat och det som eleverna producerar. Andra fördelar med plattformen är att den är “tweakable”, det vill säga att man kan anpassa systemet efter sina egna behov på olika sätt. Bland annat har DW programmerat egna verktyg och funktioner som de har bäddat in i plattformen. De nya funktionerna bidrar till en mer personlig layout och möjliggör ytterligare interaktivitet för eleverna på distans. Canvas Instructure producerar även själva en stor mängd tillägg, uppdateringar och plugins.

Resuse, remix, repurpose

Niklas ser inte några större nackdelar med plattformen, men anser att vissa elevvyer skulle kunna vara något mer inbjudande. Det skulle till stor del kunna lösas med inte alltför komplicerad kodning.

En möjlighet till pedagogisk utveckling

En av anledningarna till att DW bytte plattform var att tvinga fram ett utvecklingsarbete kring pedagogik, didaktik, kursernas struktur och layout. Det är lätt att föra över HTML-kodat material från andra kurser, och lärarna upplever att det går fort att skapa kursinnehåll i Canvas. Den största utmaningen som Niklas ser det är inte att lära sig hur plattformen fungerar rent praktiskt, utan att få lärarna att se alla fördelar och hur man kan använda systemet på bästa sätt rent pedagogiskt.

…don´t underestimate the resistance to change…

En viktig del av att skapa kurser är att strukturera resurserna på ett sätt som gör att nya elever kan navigera intuitivt i plattformen. Detta är extra viktigt för DW, då elever kommer och går i olika takt under terminerna. Detta tror jag är något som är viktigt att tänka på även i mer lärarledda kurser. För att öka motivationen hos eleverna använder DW bland annat stories och gamification.

Att stärka lärarens närvaro i kurserna

DWs personalstyrka består av programmerare, lärare och lärarassistenter. Vi var nyfikna på hur de arbetade med lärarkontakt i distansundervisningen. Det personliga mötet är ju en central del för att skapa tillit och lägga grunden till ett framgångsrikt ledarskap.

Niklas börjar med att konstatera att DWs lärare tillämpar ett traditionellt danskt, relativt informellt, ledarskap. Lärarens närvaro i kurserna stärks genom att de ofta figurerar i bild på plattformen, samt deltar som “skådespelare” i instruktionsvideos och filmer som används i samband med undervisning och uppgifter. Vi fick bland annat ta del av en iscensatt campingtur vars syfte var att introducera danska begrepp som används i samband med semester. Ett annat syfte med filmen var att låta eleverna ta del av vanliga danska traditioner. På lärarnas “Info-sidor” finns även videos med personliga presentationer, utöver den vanliga texten. Vanligt är också att lärarna läser upp texter som eleverna ska arbeta med, istället för att bara bifoga ett skriftliga instruktioner.

Utöver annoterings- och rättningsprogram, använder DW publika och privata chattar för att kommunicera med eleverna. Dessa verktyg finns inbyggda i Canvas plattform. Med inbäddade konferensverktyg som Adobe Connect och Big Blue Button kan man skapa virtuella grupprum där eleverna kan kommunicera i realtid med läraren och andra elever. Läraren kan röra sig mellan olika rum, och även spara och redigera videokonversationer för bedömning och feedback. Systemen uppmuntrar interaktion och lärande elever emellan, samt ökar lärarnärvaron i kurserna.

Viss feedback på uppgifter sker med automatiserade rättningsprogram, men det mesta sker manuellt. I de automatiserade verktygen finns dock system som möjliggör att elever slussas in i uppgifter och resurser som är lämpliga för den enskilda elevens kunskapsnivå (“learning paths”).

Några andra aspekter som nämns i samtalet är elevens översikt över material och kronologisk ordning. Material kan presenteras efter hand, så att eleverna kan se i vilken riktning de arbetar, vad som föregår vad, och i vilket sammanhang man gör olika övningar. Detta hör till vad John Hattie skulle kalla synlig undervisning, något som jag har diskuterat tidigare i samband med förstärkt ledarskap med hjälp av digitala stödstrukturer (läs här).

DW + CanvasLMS = sant

Vi får intrycket att Canvas stöder undervisningen på ett bra sätt och har gjort att DW har kunnat utveckla sin pedagogik. Något som vi tar med oss är DWs arbete med att skapa användarvänlig layout och målet att göra plattform och kurser så intuitiva som möjligt.

När det gäller ledarskap använder DW flera verktyg för att öka lärarnärvaron i plattformen. Uppgifter presenteras ofta i videoform av läraren och feedback ges löpande. Virtuella grupprum ökar kommunikationen mellan elever och lärare, och synlig undervisning ökar den gemensamma förståelsen för medel och mål. Detta är funktioner som kan användas i all typ av undervisning som stöds av en digital plattform, inte bara på distans.

Eftersom eleverna hos DW har sökt sig till verksamheten av fri vilja (eller via föräldrarna), kan man konstatera att många räknas till vad föreläsare Stefan Herzt definierar som en “medkultur” (elever som vill och kan, samt elever som vill men inte kan). Denna grupp elever är lättare att leda, jämfört med “motkulturer” som består av elever som kan men inte vill, samt elever som varken kan eller vill (läs mer här).

Som Canvas-användande skola var det mycket intressant att se hur Danes Worldwide använder sitt digitala stöd, och vi fick många tips om programvara som vi kan använda i vår egen undervisning.

Tack Niklas Agerbech och Emil Rolsted för ett givande besök!

 

HF MM KB.JPG

Studiebesöket hos Danes Worldwides huvudkontor i Köpenhamn genomfördes 3 oktober 2016 av Hanna Forsberg, Martin Musgrove och Kim Broo från Viktor Rydbergs Gymnasium i Djursholm.

Besöket är en del av Stiftelsen Viktor Rydbergs program för pedagogisk utveckling, samt projekt Ledarskap i en digitaliserad skola.

 

Annonser

3 thoughts on “Läraren som ledare i en online-skola #CanvasLMS

  1. Ping: Så använder Rooks Heath College #CanvasLMS för att nå fler elever – Hannas skolblogg

  2. Ping: Ledarskapsprojektet är avslutat – det här kommer vi att skriva om – Hannas skolblogg

  3. Ping: Rapport: Ledarskap i en digitaliserad skola – Hannas skolblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s