Projekt Ledarskap i en digitaliserad skola: Halvtidsrapport

Ledarskap i en digitaliserad skola är ett projekt som finansieras av Margareta och Ingemar Ingemarsson stiftelse. Projektet fortlöper under höstterminen 2016, med syftet att medvetandegöra och inleda en diskussion gällande ledarskapet i digitaliserade lärmiljöer (läs mer här). Nedan följer en sammanfattning av genomförda och planerade aktiviteter kopplade till projektet, se länkar för publicerat material.

INTERVJUER

STUDIEBESÖK

Under hösten har vi haft möjlighet att besöka skolor utanför Sverige, som bedriver undervisning med stöd av digitala plattformar och har anpassat sin undervisningsmiljö efter blandade (blended) koncept. Vi diskuterade hur de såg på ledarskapet inom sin organisation. Sammanfattningar kommer att publiceras:

  • Rooks Heath College, London (Hanna Forsberg, 13 okt)
  • Hellerupskolan, Köpenhamn (Anna-Klara Eklundh Berg, 3 okt)
  • Distansskolan Danes Worldwide, Köpenhamn (Hanna Forsberg, 3 okt)

FÖREDRAG

Den 18 oktober höll Hanna Forsberg ett föredrag i samband med rektorsutbildningens benchlearningsamarbete för rektorer i Sverige och Norge. Läs en sammanfattning här.

SEMINARIUM

Den 2 november kommer vi att närvara vid ett halvdagsseminarium med tema Konstruktivt ledarskap i klassrummet, föreläsare är Stefan Hertz.

LEKTIONSBESÖK

Under den senare fasen av projektet kommer vi att auskultera hos lärare som använder digitalt stöd för sin undervisning. Vi kommer att undersöka och söka tecken på indikatorer för framgångsriks ledarskap definierat utifrån intervjuer och litteratur. Särskilt fokus kommer att ligga på lektionsstart, lektionsslut, i vilken mån elever är i samsyn med läraren kring medel och mål, samt elevernas aktivitet kring uppgifter under lektionen. Kommunikation, presentation av stoff, feedback och individanpassning kommer också att studeras.

DJUPINTERVJUER MED ELEVER OCH LÄRARE

Djupintervjuer kring digitalt stöd, ledarskap och lärande kommer att ske i samband med lektionsbesöken. Materialet kommer vid behov att kompletteras med kvantitativa enkäter.

LITTERATURSTUDIER

Sker löpande och sammanfattas i slutrapporten.

SAMMANFATTNING

Vi börjar se en röd tråd i de diskussioner som vi har haft kring ledarskapet i en digitaliserad skola, och vi ser fram emot att studera detta vidare under hösten. Resultat från studien kommer att publiceras här på bloggen och sammanfattas i december.

logo-vr-ingemarssons

 

Annonser

One thought on “Projekt Ledarskap i en digitaliserad skola: Halvtidsrapport

  1. Ping: Rapport: Ledarskap i en digitaliserad skola – Hannas skolblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s