En administrativ och en pedagogisk plattform #CanvasLMS

Viktor Rydberg Gymnasium (VRG) i Djursholm har fattat beslutet att använda CanvasLMS som digitalt stöd för undervisning och undervisningsrelaterat arbete. Jag har tidigare skrivit om hur en digital struktur kan stödja den pedagogiska verksamheten och hur IKT kan frigöra tid till ökad kontakt med eleverna, några av syftena med den pedagogiska plattformen.

Att välja en digital stödstruktur för undervisning och lärande

För ett och ett halvt år sedan började vi sondera utbudet av pedagogiska plattformar. Vi har tidigare använt Google sites och Google Classroom som digitalt stöd i undervisningen, men upplever att de saknar avgörande funktioner. Google Classroom fungerar till exempel ypperligt som lektionslogg och för vissa typer av processinriktat arbete, men saknar bland annat effektiva strukturer för lektionsmaterial och långsiktigt, kollegialt arbete.

Efter undersökande arbete har vi nu valt att skapa gymnasiala kurser i Canvas. Jämfört med andra plattformar är Canvas relativt lätt att arbeta med, multifunktionell, molnbaserad, Google-kompatibel, i framkant, och (framförallt) tillgänglig i en kostnadsfri version! I och med att Canvas är HTML-kodad är det även lätt att migrera kurser och material in och ut ur plattformen. Efter att satt oss in i systemet startade vi våra första Canvaskurser i augusti 2015. Min roll som instructional designer var (och är fortfarande) att undersöka hur man kan lägga upp och strukturera undervisningsmaterial och funktioner i plattformen på ett sätt som stödjer undervisning och lärande enligt aktuell pedagogisk forskning.

Under det här läsåret har ett antal lärare utvecklat kurser med kostnadsfria Free For Teachers-konton. Dessa konton lämpar sig för enskilda kurser och ger tillgång till majoriteten av Canvas funktioner. Nu har vi gått över till att husera en egen Canvasdomän (LMS). Det betyder att vi nästa läsår kommer att kunna organisera kurser och användare, och analysera resultat, på ett mycket mer ändamålsenligt sätt.

En administrativ och en pedagogisk plattform: SIS vs LMS

En administrativ plattform (student information system, SIS) måste vara konsturerad så att elevdata och andra uppgifter skyddas enligt personuppgiftslagen, PUL. Vi har hittills använt bland annat SchoolSoft och Novaschem som administrativt stöd (elevdata, betyg, schema, osv), men till hösten kommer vi att gå över till Schoolity.

En pedagogisk plattform (learning management system, LMS) däremot, vill vi ska vara mer flexibel och kunna interagera med lärresurser på nätet. I Canvas har vi till exempel möjlighet att integrera våra webbaserade favoritverktyg (YouTube, Zaption, m.m.) och bädda in hemsidor och Google Apps for Education (GAFE)-resurser.

Data måste sedan kommuniceras mellan de båda plattformarna. Som användare av GAFE drar vi nytta av att både Schoolity och Canvas är Google-anpassade. Det är dock viktigt att följa gällande regler för dataskydd och erbjuda säker inloggning oavsett system.

Fördelningen av funktioner mellan de två plattformarna kommer att likna följande:

Bild SIS LMS Canvas

Måste vi verkligen ha TVÅ system?

Man kan tänka att det optimala skulle vara att innefatta alla funktioner i en och samma plattform, men kanske finns det en poäng med att produktutvecklare bidrar inom områden där de har särskild expertis? I detta fall administrativt eller pedagogiskt stöd – två fundamentalt olika saker. Jag välkomnar den aktör som kan förena dessa på ett användarvänligt vis, men tills dess kanske vi bör fokusera på att skapa vägar för olika system att kommunicera och utbyta data sömlöst, till exempel via gemensamma APIer.

Vad tycker eleverna om Canvas?

Jag har utvärderat första årets användning av Canvas hos min fokusgrupp, elever som läser kursen Biologi 1. Den första kvantitativa enkäten visar följande:

Utvärdering Canvas Bi1 VT16.png

Vi har även genomfört ett antal djupintervjuer som visar att den tydliga strukturen, tillgänglighet, och de många funktionerna uppskattas av eleverna. De upplever att den pedagogiska plattformen underlättar studierna och minskar den kognitiv stress som kan uppstå när man inte hittar material eller vet vad man ska göra. Mer energi kan gå till själva lärandet. Eleverna uttrycker även att de har lättare att fokusera på uppgifter när allt är samlat. Risken för slösurfande och multitaskande är större när eleverna behöver ha många flikar öppna. För att utröna huruvida det digitala stödet verkligen leder till ökat lärande krävs mer omfattande studier. I dagsläget knyter vi an arbetet till den forskning som finns kring vad vi vet om arbetssätt som främjar lärande.

”I stället för att använda Canvas som ETT HJÄLPMEDEL, använd som HJÄLPMEDLET.”

 Johan

Jag kommer också att sammanställa hur arbetssituationen har påverkats hos de lärare som har använt Canvas under året. Klart står redan att möjligheten till struktur och tillgänglighet – som förväntat – tenderar att gynna elev, lärare och kollegialt utvecklingsarbete.

Fördelen med en stödstruktur som Canvas är att man inte är låst vid en av någon annan vald pedagogik eller visst material. Läraren kan välja att lägga in och blanda för ändamålet lämpliga och granskade digitala eller analoga resurser. Vi ska inte heller glömma att ett av de centrala syftena med det digitala stödet är att frigöra tid till interaktion med eleverna.

En digital stödstruktur för undervisning – inte ett digitalt läromedel

Canvas är inte den enda plattformen i sitt slag på marknaden, det finns ett antal andra. Det viktiga är struktur och arbetssätt. Något som vi upplevt avgörande har varit börja i liten skala och att utforska produkten i tät dialog med eleverna.

Med hjälp av det digitala stödet kan vi nu utveckla didaktik och öka lärarens kontakt med eleverna. Mer om detta och hur vi har arbetat med Canvas i en blandad lärmiljö (blended learning), går att läsa i webartikeln VRG creates blended learning environments.

I´ll be back!

Bild blended learning

En blandad lärmiljö (blended learning)

 

 

 

Annonser

5 thoughts on “En administrativ och en pedagogisk plattform #CanvasLMS

  1. Ping: Lärare skriver – en kurs med mersmak – Hannas skolblogg

  2. Ping: Är framtidens utbildningsteknologi Öppen? | Skola 365

  3. Ping: Ledarskap i en digitaliserad skola – utmaningar och möjligheter – Hannas skolblogg

  4. Ping: Så använder Rooks Heath College #CanvasLMS för att nå fler elever – Hannas skolblogg

  5. Ping: Ledarskapsprojektet är avslutat – det här kommer vi att skriva om – Hannas skolblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s