EdCampIKT: Först en tanke, sedan teknik #InstructionalDesign #appar #elevexempel #GAFE

Camilla.JPG

Camilla Askebäck Diaz

Jag gillar EdCamps. Och jag gillar personer som arrangerar EdCamps. Denna gång stod Camilla Askebäck Diaz för initiativet. Gästföreläsare var Daniel Barker, gymnasielärare och läromedelsutvecklare för Natur & Kultur, och på agendan väntade “gridden” * och intressanta samtal som vanligt:

  • Daniel Barker: Först en tanke, sedan teknik
  • Camilla Askebäck Diaz: En surfplatta?? Är du galen?
  • Mitt val Pass 1: Gemensamma elevexempel för likvärdig bedömning
  • Mitt val Pass 2: GAFE i undervisningen

* Om du vill veta mer om formatet på EdCamps (knytkonferens, gridden, samtal kring gemensamma intressen, “rule of two feet”), se EdCamps hemsida.

Daniel Barker: Först en tanke, sedan teknik

Daniel Barkers anförande handlade om att utveckla digitala läromedel utifrån lärarens tankar om god undervisning och forskning om vad som leder till lärande.

Daniel.JPG

Daniel Barker föreläser

Daniel berättade bland annat om hur hans gamla undervisningsmetod (undervisa-öva-undervisa-öva-bedömning/prov) varken fungerade särskilt bra eller finner stöd i pedagogisk forskning. I dag arbetar Daniel med metoder som är baserade på forskning om matematikundervisning, och stöds av ett digitalt läromedel. Vi fick ta del av en demonstration av hur det kan se ut, tips på olika didaktiska knep, samt en diskussion kring undervisningens komplexitet. 

Att skapa digitala funktioner och strukturer som stödjer lärande utifrån en pedagogisk/didaktisk idé, är precis vad instructional design handlar om. Här har jag skrivit mer om instructional design, och hur det kan verka som en länk mellan skola och produktutvecklare inom IKT.

Camilla Askebäck Diaz: Räcker det med en surfplatta?

Camilla föreläsning.JPG

Camilla Askebäck Diaz föreläser

Camilla utgick ifrån några av Dylan Wiliams favoritgrepp i sin presentation om hur man kan använda appar i undervisningen – oavsett man har en eller flera digitala enheter i klassrummet:

“No hands up”

Formativ bedömning och exit tickets

  • Traffic Light Feedback. Läs mer om appen på skolappar.se
  • Post-it. Eleverna kan skriva post-it-lappar som exit tickets (eller annat), fota sedan med appen. Lapparna lagras digitalt, och kan sparas och stuva om.
  • Plickers för formativ bedömning och undersökningar i klassrummet, med hjälp av skyltar med kodbilder som scannas med en iPad eller telefon.

Mini-whiteboards

“Man SKA klottra mycket i matten!”

Camilla visade fler appar (många spelappar) för övningar i klassrummet, och som vi vet finns det ett ytterligare otal tillgängliga på nätet. Camilla påminde oss också om att använda mobila enheters inbyggda kamera för dokumentation, och i kombination med projektorn blir det lätt att visa vad en enskild elev gör för hela klassen. Man kan också läsa e-böcker på iPaden så att eleverna kan följa med och se bilderna via projektorn.

Något jag tar med mig från Camillas presentation: använd din fantasi och utnyttja styrkan med teknik och appar som passar dina behov i klassrummet. Detta ligger även i linje med Daniel Barkers “Först en tanke, sedan teknik”. Camilla har sammanfattat appar och tankar kring sin undervisning i sin bok ”Surfplatta i undervisningen” och på sin hemsida.

Camilla berättade också om hur hon har vallat elever igenom hela matspjälkningssystemet i 3D med hjälp av appen My incredible body – det vill jag testa!

Video som visar appen My incredible body

PASS 1: Gemensamma elevexempel som bedömningsstöd

I det första passet anslöt jag till en grupp som diskuterade delning av elevexempel i syfte att säkra likvärdig bedömning mellan lärare och mellan skolor. Jag använder ofta anonymiserade elevexempel för att konkretisera kvaliteter för eleverna, och väggmatriser som övning i förståelse och självbedömning. Här beskriver Tommy Lucassi hur han använder väggmatriser. Digitala prov gör det mycket lätt att sambedöma och dela elevexempel med andra lärare (och elever). Jonas Bäckelin tipsade om resursen elevexempel.se vars syfte är att samla elevexempel och fungera som ett diskussionsforum för likvärdig bedömning. Jonas har även sammanfattat vår diskussion på Pedagog Stockholms blogg: Sambedömning med digitala verktyg.

Vi har länge suktat efter nationella uppgiftsbanker med bedömningsstöd, nu suktar vi efter nationella elevexempelbanker med bedömningsstöd. Elevexempel behöver inte heller vara begränsade till skriftliga alster, och digital kommunikation gör det lätt att sprida beprövade och granskade resurser.

Börja med elevexempel, istället för matriser, för att visa kvalitet  – Dylan Wiliam

PASS 2: GAFE i undervisningen

I det andra passet deltog jag i en diskussion om Google Apps For Education (GAFE) i undervisningen. Vi var överens om att tillgänglighet, funktionalitet och kompatibilitet är styrkor i detta system. Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg som handlar om Därför GAFE – ur organisatoriskt, administrativt och pedagogiskt perspektiv.

Tillägget CM för Google Calendar ger en snygg schemavy

Vi utbytte tips om hur vi använder GAFE i undervisningen. Vi kikade bland annat närmare på ett tillägg som Gustav Bonds, lärare i programmering på Viktor Rydberg Gymnasium, har utvecklat för att ge elever och lärare en snyggare vy av sin Google-kalender. Tillägget heter CM Calendar och gör det lätt för läraren att lägga in information om lektionsinnehåll i schemapositioner, och långtidsplanera sin undervisning. Eleverna kan läsa det lärarna har skrivit (utan att behöva klicka på lektionerna) och lätt ta del av länkar och bilder.

Så här kan det se ut (detalj ur mitt schema):
Bild Måndag.png           Bild Måndag CM.png
Google Calendar-vy (till vänster) vs  CM Calendar-vy (till höger)

Bild CM Planeringsvy.png

Planeringsvy (från cmcalendar.wordpress.com)

CM Calendar kan hämtas i Chrome Web Store. Där finner man även länk till en blogg som beskriver tillägget, hur man lägger in information och länkar, och formaterar text.

———

Claes Johannesson har skrivit mer om dagens EdCampIKT på Pedagog Stockholms blogg: Vi delade våra digitala erfarenheter på EdCamp. Jag avslutar min sammanfattning av kvällen med en bild från Camillas klassrum! Väggar fulla med stöd för lärande:

Camillas klassrum.JPG

Tack EdCamp, Camilla , Daniel och alla deltagare för värdefulla möten!

Pedagogy is the driver 2

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s