Om elevens digitala röst, rika uppgifter och en likvärdig skola på Guldäpplets jubileumsseminarium

Den 31 mars firades Guldäpplets femtonårsjubileum med ett semiarium i SKLs lokaler på Söder i Stockholm. Peter Becker, chefredaktör för Datorn i Utbildningen (DiU) och ordförande i Guldäpplejuryn, hälsade alla välkomna och berättade om Guldäpplets femton första år, samt det mer nyinstiftade priset Guldtrappan som delas ut till huvudmän som ligger i framkant när det gäller digital utveckling.

Peter beskriver hur verksamheten kring Guldäpplet kan bidra till att lärare blir mer medvetna i sitt ämbete. Det sker genom att kollegiet diskuterar och delar resurser, och blir en väg till beprövad erfarenhet. Dialog med forskare och kritisk granskning utgör även en viktig del av det arbetet.

GuldJub Peter.jpeg

Peter Becker öppnade seminariet

Kvällens talare är två tidigare Guldäpplevinnare, Ylva Pettersson och Martin Fernström, och under eftermiddagen presenterar Peter även representanter från DiUs/Guldäpplets partners SKL, LR och statens medieråd. Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet och ny medlem i Guldäpplets jury, är delaktig under eftermiddagens anföranden genom att flika in kritiska och viktiga frågor.

Dela och delta – digital demokrati

Ylva Pettersson från Katedralskolan berättar med värme och engagemang om sin undervisning, och varför hon arbetar med digitala verktyg i skolan. Att kunna navigera i det digitala flödet som vi lever i, är en förutsättning för ett aktivt medborgarskap. Genom att finnas med i sociala medier har man även möjlighet att sätta tonen i ett offentligt samtal. Det ingår i den demokratiska fostran att kunna hantera sociala medier, och det är en del av vårt uppdrag som lärare att hjälpa våra ungdomar med det. Aktivt medborgarskap och demokrati, liksom användande av IT som verktyg för lärande och kommunikation, samspel, osv, är även tydligt uttalat i skolans styrdokument.

IMG_3072

@Ychen06

Ylva berättar att hon har stor glädje av utbyte med det utvidgade kollegiet på Twitter, och talar om värdet av att vara aktiv som lärare i sociala medier. Skolledningen kan ha en stöttande roll och vara delaktig i att utvärdera av den typen av verksamhet. Påverkar en lärares deltagande i olika forum elevernas lärande?

Kreativitet, skapande och gestaltning är återkommande inslag i Ylvas undervisning, liksom arbete med olika typer av uttrycksmedel. Hon beskriver dessa processer, oavsett om de är digitala eller inte, som motor för lärandeprocesser och elevernas vilja att uttrycka sig och påverka sin omgivning.

I den avslutande diskussionen peppar Ylva oss att fortsätta att arbeta och utveckla metoder som vi tror på – även om man stöter på motstånd:

“Folk brukar sluta fnysa när de ser att det funkar”

Ylvas presentation finner du här.

Viktigt & på riktigt

Martin Fernström från Årstaskolan bjuder på en inspirerande föreläsning med många skratt. Martin berättar om hur han har följt digitaliseringsprocessen på sin arbetsplats. Under loppet av sex år har skolan gått från att ha en blogg till dagens ca 60 hemsidor! En imponerande utveckling av resurser och digital kompetens hos elever och lärare.

GuldJub Martin.JPG

@martinfernstrom

Martin talar vidare om konsten att skapa rika uppgifter till eleverna. Arbete med rika uppgifter kännetecknas av bland annat följande:

  • Få uppgifter med rikt innehåll. Eleverna möter många nya frågor och roller, och många förmågor övas.
  • Över lång tid. ”Sluta jaga läroplanen”, det kan ta tid att förstå en kontext. Eleverna ska bli proffs – inte bara leka proffs.
  • Riktiga mottagare. Med ett uttalat syfte ökar kvalitén.
  • Mottagare även under processens gång.
  • Arbetet mynnar alltid i en produkt som kan delas till valda mottagare.
  • Bedömningen måste vara klar innan arbetet är färdigt, sen kan man hjälpa eleven att toppa sin uppgift om man vill. På så vis ges alla möjligheten att publicera något fantastiskt

Martin exemplifierar genom att berätta om elevers arbeten som har publicerats på skolans hemsidor, t.ex. Bibblis och talasomted.se. Båda fora ger eleverna en röst och möjlighet att uttrycka sig. Framförandena i Tala som TED är inspirerade av TEDTalks, men handlar ofta om elevernas egna tankar och upplevelser, till exempel hur det är att lägga en straff med en skadad fot eller hur det är att vara dotter till en tidigare barnsoldat.

Lärarhandledningar och läromedel som beskriver ett antal rika uppgifter och andra upplägg som lärarna har arbetat fram, finns tillgängligt på Årstaskolans hemsida. Här är länk till Kunskapshubben.

Efter sitt anförande får Martin frågan om hur man sprider och skapar en kultur av allt bra som händer på en skola, och levererar ett bra svar:

”Gör det smarrigt och lättillgängligt!” 

Gemensamt för Ylva och Martin är viljan att ge eleverna en (digital) röst. Jacob Möllstam var inne på samma spår under sitt föredrag på researchEd Scandinavia tidigare i år.

 

GuldJub Alla.JPG

Efterföljande diskussion

Åke grönlund ställde frågor mellan föredragen och deltog i den efterföljande diskussionen med föreläsarna. Åke lyfte vikten av ökad samverkan mellan skola och forskning, och presenterade frågeställningar som ledde till diskussion om bland annat likvärdig betygssättning i samband med den typen av undervisning som Ylva och Martin bedriver, och tillit till lärarens profession.

Åke talade vidare om forskningens roll i att samla, generalisera, sprida kunskap, och utveckla gångbara och fungerande metoder (didaktik) som leder till lärande. Det är svårt att bedöma kvalitén på en lärare – men en uppgift kan bedömas, utvärderas och spridas. Hela gruppen är överens om vikten av att sprida resurser, läromedel och strukturer som kan göra alla lärare till bättre lärare. Jag håller med. Det skulle leda till en mer likvärdig skola.

 

Jubileumsseminariet live-sändes av SKL, inspelningen finner du här.

Inbjudan Guldäpplet

Jubileumsseminarium med Åke Grönlund

Tack för en givande eftermiddag!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s