IKT ger lärarna mer tid med eleverna i klassrummet

Det finns farhågor om att ökad IKT-användning i skolan per automatik leder till mer ensamarbete för eleverna. Då vill jag ropa “Nej!”. Vi kan använda IKT-verktyg till att frigöra lärartid och därmed öka den tid som läraren kan vara i direktkontakt med sina elever.

Digitalt stöd för klassrumsaktiviteter

Jag använder en digital plattform (Canvas) som stöd i min undervisning. Där ligger allt material samlat och organiserat på ett vis som stödjer undervisning och lärande. Läs mer om hur jag använder Canvas som pedagogisk plattform i tidigare blogginlägg. Plattformens struktur är mycket flexibel, vilket gör att jag kan förbereda och anpassa innehåll och upplägg efter varje lektions behov, och eleverna når allt material från sina datorer och telefoner. Med en tydlig struktur och lättillgängligt material behöver jag inte ägna så mycket tid i klassrummet till att gå igenom instruktioner och dela ut material. Digitala verktyg hjälper mig också att dela upp grupper och bedöma inlämnat material enkelt och snabbt. Återkopplingen till eleverna går fortare och undervisningen blir mer sammanhållen och effektiv. Digitala responssystem gör att reflektioner och exittickets kan samlas in och överblickas lätt, vilket gör att jag lägger ner mindre tid på att undervisa fel saker.

Om jag vill kan jag flippa instruktioner, texter, videos, etc, så att eleverna är förberedda när de kommer till lektionen. Vi kommer då snabbare till de mer komplexa sambanden och kan ägna mer tid till diskussion. Allt som flippas ska dock vara kort och lätt att förstå på egen hand, och följas upp direkt på lektionen.

En blandad lärmiljö

Elever måste arbeta en och en ibland, t.ex. vid läsning, räkning eller annan typ av problemlösning. De måste få möjlighet att lära sig att ta till sig kunskap och testa sin förmåga på egen hand. Det är ett av skolans uppdrag. Men även dessa typer av aktiviteter måste vara lärarledda och eleverna ska aldrig lämnas ensamma i sitt arbete.

Eftersom materialet i den digitala plattformen är upplagd på ett sätt som gör att arbetet sker i en intuitiv följd, samt att instruktioner, material, uppgifter, läshänvisningar, länkar, interaktiva övningar, inlämningar och videofunktion finns på samma ställe, har eleverna lättare att navigera och vara “on task”. Kognitiva funktioner kan således användas till problemlösning och lärande istället för letande eller surfande. 

I en blandad lärmiljö kan jag dela upp klassen i olika aktiviteter. Med den tydliga strukturen och det stöd som den digitala plattformen ger, kan en del av klassen ägna sig åt grupparbete, läsning, problemlösning eller annat, medan jag har en diskussion med resten av eleverna. Sedan rör jag mig mellan grupperna efter behov. Jag har upplevt att jag får mer tid till att kommunicera med varje enskild elev med det här arbetssättet. I mina ämnen är begreppshantering och orsakssamband centralt, och att höra eleverna berätta och analysera muntligt är guld värt.

Bild blended learning

En blandad lärmiljö med digitalt stöd

Frågan om gruppstorlek handlar därmed inte längre om “stora eller små klasser”, utan snarare om att anpassa gruppstorlek (och lärartäthet) efter aktivitet. Föreläsande kan exempelvis fungera större grupper, medan diskussioner och gemensam problemlösning i högre grad gynnas av små grupper.

Minskad administration

… ger förstås mer tid till att planera meningsfulla lektioner och kommunicera med eleverna för återkoppling och formativ bedömning.

Mer “face-time” med eleverna!

Sammantaget leder användandet av IKT i undervisningen till att jag har mer tid över till dialog och kontakt med eleverna i klassrummet. De digitala verktygen gör ju också att jag kan kommunicera med eleverna via nätet, vilket kompletterar – men aldrig ersätter – den direkta elevkontakten.

 

Annonser

8 thoughts on “IKT ger lärarna mer tid med eleverna i klassrummet

  1. Ping: Därför GAFE – ur organisatoriskt, administrativt och pedagogiskt perspektiv – Hannas skolblogg

  2. Ping: Lägg in frågor i YouTube-videos med Zaption – Hannas skolblogg

  3. Ping: En administrativ och en pedagogisk plattform #CanvasLMS – Hannas skolblogg

  4. Ping: Lärare skriver – en kurs med mersmak – Hannas skolblogg

  5. Ping: Ledarskap i en digitaliserad skola – utmaningar och möjligheter – Hannas skolblogg

  6. Ping: Så använder Rooks Heath College #CanvasLMS för att nå fler elever – Hannas skolblogg

  7. Ping: Ledarskapsprojektet är avslutat – det här kommer vi att skriva om – Hannas skolblogg

  8. Ping: Digitalisering – när, hur och varför? – Hannas skolblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s