IKT, nätverkande och omvärldsbevakning på BETT 2016

 

IMG_2563.JPG

Den 20-23 januari besökte jag, tillsammans med kollegor från Viktor Rydberg Gymnasium (VRG), London och BETT-mässan. Här följer ett sammandrag.

NORDIC@BETT

På torsdagen deltog jag i evenemanget Nordic@BETT. Under eftermiddagen presenterades och bollades tankar kring vilka förmågor vi bör lära ut för att förbereda våra elever för nästa århundrade och den digitalisering som vi ser i samhället.

IMG_2681.JPG

Hur används IKT i grundskolan för att lära våra ungdomar “21th century skills”?

Professor Ole Sejer Iversen, från Århus universitet (DK), talade om “The fourth industrial revolution” och presenterade sex förmågor som han ansåg vara viktiga att utveckla hos eleverna inför nästa århundrade (“21st centure skills”):

  • samarbete
  • kunskapsbyggande
  • “self regulation” (självreglering, förmåga att driva sin egen kunskapsutveckling)
  • problemlösning och innovation
  • användning av IKT för lärande
  • kommunikation

Dessa förmågor finns redan inbakade i den norska läroplanen, även om de inte är direkt uttalade, och begrepp ur förmågornas beskrivningar återkommer i de svenska styrdokumenten. I den finska läroplanen ingår förmågorna i målen för de olika ämnena, i syfte att ge eleverna “mångsidig kompetens”.

I Skolverkets Omvärldsblogg har Stefan Pålsson skrivit om de nordiska ländernas nationella IT-strategier, och huruvida skolan hjälper skolan eleverna att möta framtiden. Här finns också filmade uttalanden av Ole Sejer Iversen.

Elevpresentationer

IMG_2680.JPG

Elever, tillsammans med lärare Josef Sahlin, från Årstaskolan utanför Stockholm, presenterade projekten First Aid Poetry, Bibblis, Skolhubben, #TalasomTed och Livsviktig poesi. Micke Kring har även varit drivande i Årstaskolans projekt. Eleverna delar vant skolarbeten på skolans egna websidor och man kan läsa elevernas poesi via appar. Eleverna känner sig motiverade och stolta över att kunna dela arbete och tankar med mottagare utanför skolan. Eleverna blandade och uttryckte sina redogörelser med poesi. Mycket snyggt!

Danska elever presenterade hur de arbetar med “design thinking”, bland annat i syfte att öka motivation och utveckla en förmåga att våga testa, misslyckas och lära nytt. Finska och norska elever berättade med imponerande säkerhet om hur de använder IKT i undervisningen med hjälp av appar och digitala plattformar, och hur de får feedback och kan kommunicera med lärarna med både text, ljud och bild. De yngsta eleverna var endast 11 år, men bemästrade den digitala miljön med bravur, särskilt när internet kraschade – en äkta demonstration av 21st century skills.

Paneldiskussioner

De två följande paneldiskussionerna samlade pedagoger, forskare och myndighetspersoner från USA, England och de nordiska länderna. Keith Krueger (US) berättade om USAs vision om framtidens lärande med IKT, med fokus på jämlikhet och tillgång till teknologi. Han nämnde bland annat utmaningen “bridging the homework gap”, som handlar om det stora antal elever som inte har tillgång till hårdvara och uppkoppling i hemmet. Sedan frågade Keith publiken: Arbetar alla elever och alla lärare med 21st century skills i er skola? En lärare räckte upp handen… I sitt framförande hänvisade Keith till The NMC Horizon Report K-12 som har identifierat makerspace-rörelsen, 3D-skrivare i skapande, möjligheten till personaliserad undervisning och utmaningar, som nyckeltrender i undervisningen. Extra roligt blir det när han nämner Årstaskolan Poetry slam som ett lysande exempel på hur IKT och konst kan integreras i lärandet!

Den fortsatta diskussionen handlade om hur man kan definiera god IKT-användning, motverka ojämlikhet, samt den tröghet som vi ser i digitalisering av skolan på båda sidor av antlanten. Panelen var imponerad av den processbaserade feedback som de presenterande eleverna hade fått av sina lärare, och hur coola eleverna var när de berättade om den, även när deras arbeten inte var kompletta.

IMG_2682.JPG

I efterföljande session tog Peter Karlberg, Skolverket, upp den ojämlikhet som råder även här i Sverige. Majoriteten av skolorna i Sverige inte är avancerade i IKT-användning, och det är viktigt att stärka lärarnas i deras roll och fortbildning. Peter poängterar dock att det egentligen inte handlar om IKT i sig, utan om elevernas lärande.
Vid ett tillfälle ställdes följande fråga till den finska representanten Aulis Pitkälä: Varför reformerar Finland sitt skolväsende, trots att de ligger så högt i PISA-mätningar? Aulis svarar med att “Schools are not for PISA […] school is for learners, for life”. Han vill se en förändring av skolkulturen och lärarnas roll i det finska utbildningssystemet. Detta för att eleverna ska kunna hantera och navigera i framtidens globala och digitaliserade värld. Det är modigt av Finland att genomdriva en sådan reform, och jag hoppas att de har en strategi som gör att de uppnår sina mål samtidigt som de bibehåller elevernas höga kunskapsnivå. En spännande utveckling.

 

BESÖK VID CANVAS HUVUDKONTOR I SOHO

På VRG har vi börjat använda Canvas som en pedagogisk plattform för gymnasiets kurser, kostnadsfritt. Du kan läsa mer om hur vi tänker kring utveckling och användning av Canvas i min förra bloggpost. Under torsdagkvällen arrangerades ett skandinaviskt mingel på Canvas Instructures nya huvudkontor i Soho.

Print

På VRG skapar vi kurser i gratisversionen av Canvas by Instructure. Vill du vara med?

Bra idé: en fristående förening för IKT-intresserade lärare i Norge

Vi träffade lärare och skolledare från de skandinaviska länderna. Det var förstås givande att höra representanter från våra grannländer berätta om IKT-frågor och sin syn på pedagogik och skolväsendet i stort. Majoriteten av de norska lärarna tillhörde en förening som samlade frivilliga, IKT-intresserade personer inom skolan. En privatperson var ordförande, annars bestämde de allting gemensamt. De planerade träffar, konferenser och resor – både för kollegialt utbyte och social samvaro. Jag tycker att det låter som en mycket trevlig modell som säkert leder till en hel del lärande.

Vi knöt också kontakt med Canvas-användare från olika delar av Sverige. Eftersom Canvas idé bygger på att användare ska kunna dela material och kurser lätt, är det mycket värt att hitta personer att samverka med. En givande kväll!

 

FÖREDRAG

Jag närvarade bland annat vid ett föredrag helt utan digitala inslag: “Eat my science” med Stefan Gates. Han visade med imponerande glöd hur man kan presentera de enklaste kemiska reaktioner på ett spännande sätt, samt koppla experimentet till matlagning och kaloriinnehåll. Värdet av “show” är inte helt försumbart i detta fall….

IMG_2686.JPG

Stefan Gates, Steven Higgins och huvudbudskap från föreläsningar som visualiseras.

Jag lyckades också smita in till School Leaders Summit och lyssna till professor Steven Higgins “The evidence based approach for measuring the impact of technology in education: Making better decisions based in evidence”. Det var en givande föreläsning som problematiserade kring begrepp som information vs kunskap och motvation att göra vs motivation att lära. För att implementering av teknologi ska bli framgångsrik – snarare än en pålaga – krävs att användarna ser tekniken som problemlösare (t.ex. för att möjliggöra viss pedagogik). Den inställningen kan enligt Higgins kännas igen hos innovatörer och “early adopters”.

Higgins refererade bland annat till Sutton Trust EEF Teaching and learning toolkit som rankar digital teknologi till medelnivå när det gäller hur det bidrar till lärande. Allt handlar förstås om hur man använder den. Enligt Higgins bör vi fokusera på den typen av teknologi som ökar kvaliten på elev-lärar- och elev-elevinteraktioner, och sådant som gör att eleverna verkligen arbetar mer (harder!) med aktiviteter som leder till lärande. Användning av IKT i undervisningen är som bäst när den fungerar som ett komplement till lärarledd ordinarie undervisning, ett resonemang som vi känner igen från Hattie och Yates (”Hur vi lär”, 2014). Higgins avslutar sitt anförande med att uppmuntra till ett fortsatt – men kritiskt – användande av IKT i undervisningen, och toppade med ett citat från H.L. Mencken:

For every complex problem there is a solution that is simple, neat… and WRONG!

 

ACTION PÅ MÄSSTORGET

Jag lade inte ner så mycket tid på prylar och montrar, mycket som marknadsfördes var sådant som vi i vår organisation redan har eller inte behöver (eller inte anser vara kostnadeffektivt). Eftersom jag har omvärldsbevakning i min tjänst, var det var dock nyttigt att få en uppdaterad översyn av det digitala utbudet. Läs gärna mer om strömningarna i Jan Hyléns väl avvägda trendspaning. Vi passade också på att träffa representanter från företag vars mjukvara vi använder, bland annat DigiExam (digitala prov) och Canvas (lärplattform).

Augmented och virtual reality

Något som jag bevakar med lite extra intresse är utvecklingen av hård- och mjukvara för augmented och virtual reality (AR och VR) i undervisningen. I BETT Futures-hörnet presenterades produkter för augmented och virtual reality av nya och gamla aktörer som Curiscope, Sensavis, Oculus, Google Expeditions. Jag har använt ett par AR-appar i undervisningen, bland annat kemi-appen Elements 4D, men väntar nu in den fortsatta utvecklingen av användarvänliga (och billiga) produkter. Det finns enorm potential för AR och VR i undervisningen, men vi är inte riktigt där ännu. Men det kommer! 

Google var där

VRG är redan en GAFE-skola och jag ser många fördelar med det. På en sådan här mässa har man förstås möjlighet att diskutera senaste och kommande uppdateringar och funktioner med GAFE-experter på plats. Här kan se alla Google-presentationer från BETT (tack för länk Niilo Alhovaara!).

 

LÄRANDE OCH TEAMBUILDING

Jag reste till BETT med medlemmar ur skolans naturvetararbetslag. Vi arrangerade och planerade resan själva, bland annat genom att gå igenom mässans utbud och dela upp områden att undersöka. Nu när vi är hemma väntar presentationer av mässans high-lights för resten av personalen, samt diskussioner om hur skolans IKT-strategi synkar med vad som händer i omvärlden. Vi har också kommit överens om att utveckla och implementera minst ett lektionsmoment eller förändrat arbetssätt var utifrån våra erfarenheter från mässan.

Vi passade även på att umgås och “team-builda” tillsammans, bland annat på Covent Garden Comedy Club. Mycket lyckat!

IMG_2684

 

Annonser

3 thoughts on “IKT, nätverkande och omvärldsbevakning på BETT 2016

  1. Inspirerande Hanna, tack för att du delar – blir glad över Aulis svar gällande Finland och PISA och ser med spänning fram emot utvecklingen kopplat till Kruegers hänvisning gällande nyckeltrender inom undervisning, makerspace…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s