Konferens VINNOVA: Innovationer för skola och lärande

Under hösten bjöd VINNOVA och föreningen Sambruk in till en konferensdag med fokus på innovativa lösningar för att realisera framtidens digitaliserade skola. På agendan stod gemensamma diskussioner och presentationer av ett antal VINNOVA-finansierade projekt. 

Konferensen inleddes med att Sambruk presenterade sitt utvecklingsarbete med iVIS (innovativt verksamhetssystem i skolan). iVIS är ett administrativt system med syfte att skapa en öppen plattform för en en digitaliserad skola. Presentationen och efterföljande samtal kretsade kring hur man kan få olika system att interagera och samverka med varandra i syfte att öka användarvänlighet och skapa synergieffekter. Läs mer här.

Under dagen fick vi ta del av presentationer av flera innovationsprojekt som har utvecklats med stöd av VINNOVA. Nedan följer en sammanfattning.

Looper – ett verktyg för team-baserat kollegialt lärande

Looper

Alla lärare vet hur mycket lektionsbesök hos kollegor ger, men hur svårt det kan vara att få till rent praktiskt. Martin Claesson, Torbjörn Nord, med flera vid Årstaskolan, har utvecklat Looper, en metod och digital plattform som underlättar dokumentation av lektioner och team-baserat kollegialt lärande. Med hjälp av Looper kan lärare filma sina prestationer i klassrummet. Filmerna läggs in på en gemensam plattform och delas med andra lärare (om man vill). Filmerna kan sedan ligga till grund för feedback och vidare filmning. Arbetet sker i cykler (loopar) och ger underlag till självreflektion och kollegialt lärande, och möjliggör även smidigt utbyte av material mellan skolor. Med hjälp av stativ, iPad och en mikrofon kan man med andra ord skapa virtuella lektionsbesök. Läs mer på Loopers hemsida (inklusive demo).

”Eye tracking” kan ge information om läs- och skrivsvårigheter

Eyetracking

Mattias Nilsson Benfatto, institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet, presenterade en ny teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter med hjälp av “eye tracking”. Eye tracking mäter ögonrörelser vid läsning och ska kunna användas av lärare och specialpedagoger som screening- och bedömningsverktyg. Metoden är under utveckling och testas för närvarande genom bland annat regelbunden screening av elever åk1-3 i Järfälla och Trosa kommun under 2014-16. Ca 1200 elever testas parallellt med klassiska screeningsmetoder för referensmaterial och validering. Här skriver Svenska Dagbladet om projektet.

Responsappen LoopMe och ett schackbaserat spel som övar arbetsminnet

LoopMeMemo

Karin Sävetun från Me Analytics presenterade LoopMe, ett appbaserat kommunikations- och stödsystem utvecklat för att följa elevers aktivitet och reflektioner i realtid. LoopMe låter bland annat läraren skicka meddelanden och mini-enkäter till elevgrupper eller enskilda elever. Genom att skapa “loopar” kan elever och lärare kommunicera med hjälp av känslosignaler (ledsna – glada gubbar) och färdiga “taggar” om vad det gäller (kategorier). På så vis får läraren information om hur det går för eleven och kan forma sin undervisning därefter, samt lägga in resurser där det behövs. LoopMe finns för iOS och Android.

Teodor Abréu presenterade Schackmemo, ett nytt spel som övar arbetsminnet. Schack innehåller aspekter som face-to-face-interaktion, spelinslag, koordinater, mönsterseende, och annat som kan kopplas till matematik och arbetsminnets funktioner. Spelet Schackmemo använder schackinslag och innehåller olika moment som riktar sig mot visospatiala, auditiva och komplex-exekutiva funktioner. Eleven lär sig även att bemästra schack, vilket i sig kan leda till ökad självkänsla. En pågående lärstudie visar indikationer på förbättring av arbetsminnet genom användning av spelet, men resultat ska analyseras vidare. Spelet är liksom de övriga projekten, utvecklat med stöd av VINNOVA och finns tillgängligt på nätet.  

Det digitala provsystemet Dugga och operatören Skolfederation

Skolfereration

Carl Patrik Nilsson berättade om funktionerna hos det digitala provsystemet Dugga, och Robert Sundin förklarade syftet med operatören Skolfederation. Skolfederation drivs av Internetstiftelsen i Sverige och arbetar för standardiserade behörigheter för skolan. Genom att skapa intyg för användare och tjänster gör man det möjligt att använda samma inloggning till flera tjänster, samtidigt som identiteten är skyddad. Det leder bland annat till att lärare inte behöver administrera elevers (eller egna) lösenord. Robert ville öka medvetenheten kring hur vi använder inloggningstjänster i organisationer som skolan – vilken typ av information går till vem när man loggar in med t.ex. Google-inloggning? Värt att tänka på. Återigen lyftes värdet av standardiserade strukturer: “Standarder är en förutsättning för utveckling.”. Här berättar Peter Karlberg mer om hur Skolfederation kan ”sänka trösklarna” och bidra till enklare åtkomst till digitala resurser.

Course – en undervisningsapp för gymnasiet

Peyman

Peyman Vahedi, rektor vid Ådalsskolan i Kramfors, berättade om införande av spelifierad undervisning och undervisningsappen Course i sin verksamhet. Peyman är en mycket god talare, han bjöd på en varm och inspirerande föreläsning med många goda skratt.

Den digitala utvecklingen på Ådalsskolan startade med iPads, dokumentation med hjälp av film, etc. Peyman beskriver skolans entreprenöriella förhållningssätt som “ojante”, något som vi kanske behöver vara mer av i skolvärlden? Med glimten i ögat berättar han vidare om hur införandet av spelifiering i skolan genererade följande rubrik i lokalpressen:  “Ådalsrektor vill göra eleverna spelberoende” – om det är undervisningsspel kanske det inte är så dumt?

Ojante!

Genom att studera grunderna till spelmekanik och speldynamik, spelifierar man undervisningen på Ådalsskolan efter de tre F:en: Friends, Fun, Feedback. I begreppet ”Friends” ryms den sociala aspekten som kan gynna lärandesituationer (socialt samspel, dialog, samtal), men också den motivation som kan skapas genom att vara del av något större – man kan kalla det ”positivt grupptryck”. Peyman illustrerade upplevelsen utifrån egen erfarenhet av den shoppinglust som helt oanandes infinner sig när man är på Ullared. “Fun” står för menigsfullhet och ”Feedback” för återkoppling som leder till lärande.

Med Course kan man öva på innehållet i en stor del av gymnasiets kurser. I upplägget ingår frågeställningar för individanpassning (Vad vill du öva på? Via ljud eller text? osv) och individualiserad återkoppling. Återkopplingen går ut på att eleven får reda på vad hen hade fel på, hur mycket som är kvar för att fullfölja uppgiften, hänvisning till övningar inom just det området, samt länkar till vidare information. På så vis kan appen fungera både som kunskapskontroll och lärverktyg. Eleverna kan även duellera med varandra, öppet eller anonymt. Duellerna är frivilliga, och är ett inslag som har önskats av eleverna.

Det är fortfarande svårt att mäta effekter av spelifieringen i sig, men samlingen av åtgärder som har vidtagits i samband med utvecklingen av undervisningen på Ådalsskolan har lett till positiva resultat.

Jag har själv testat Course-appen och är imponerad av den snygga layouten och att appen är så intiutiv och användarvänlig. Jag har även under mitt eget arbete reflekterat över hur mycket design betyder för hur digitala produkter används, och hur viktigt det kan vara för framgångsrik systemutveckling. Många av gymnasiets kurser finns representerade i Course, dock inte i mina ämnen biologi och kemi (ännu), men jag har rekommenderat mina kollegor att undersöka den vidare. Läs mer om Course-appen här.

Tack till VINNOVA och Sambruk för en givande konferens!

Konferensen live-sändes, inspelningar av alla föredrag finner du här.

 

Annonser

One thought on “Konferens VINNOVA: Innovationer för skola och lärande

  1. Ping: Konferens VINNOVA: Om skolans digitalisering | Hannas skolblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s