Finn Togo: Development and use of digital learning resources – Experiences from Denmark

Under två dagar i oktober samlades drygt 400 lärare, pedagoger och skolutvecklare på konferens “Framtidens Läromedel” i Solna utanför Stockholm. Det här blogginlägget är baserat på föreläsningsanteckningar och toppas med några av mina egna reflektioner.

IMG_1315

FinnTogo, head of pedagogical IT, Danish Ministry of Children, Education and Gender Equality

Finn Togo föreläste om hur man har tagit sig an utmaningen att sprida IT-resurser och IT-användande i det danska skolsystemet. Arbetet startade 2011 och planeras pågå till 2017. Bland annat är IT nu en del av läroplanen, integrerat i ämnesplanerna, och projektet har tilldelats 500 miljoner DKR i statsanslag. Enligt Finn måste följande delar utvecklas och interagera för att målen för IT-arbetet ska uppnås: research and knowledge of IT-based learning, well functioning IT-infrastructure, competencies and knowledge sharing, development of the market for digital learning resources.

Statlig finansiering och förändrade läroplaner

Med hjälp av de statliga anslagen har danska kommuner möjlighet att stödja skolorna vid inköp av digitala resurser, genom att finansiera 50% av kostnaderna. Utveckling av digitala läromedel och lärresurser får också finansiellt stöd, i syfte att etablera en fungerande marknad och bidra till en miljö där idéer kan utvecklas. De statliga bidragen utnyttjas ännu inte till fullo av kommunerna, endast 50% av kommunerna gör anspråk på 100% av de medel som de har rätt till, men användningen ökar. Kostnaden för inköp av analoga läromedel är fortfarande långt större än kostnaden för digitala läromedel. Något som måste bevakas i en sådan här process är hur stora upphandlingar kan påverka marknaden med priser och utbud.

Som en del av implementeringen har man även infört ett nytt mål i lärarutbildningen:

The pupil can plan, implement and develop teaching with and about IT and media that support a pupil’s ability to act as a critical investigator, analyzing reipient, purposeful and creative producer and responsible participant.

Positiva effekter av digtaliseringen

Finn sammanfattar effekten av användandet av IT-baserad undervisning och pekar särskilt på positiv verkan när det gäller individanpassad undervisning, motivation och att läraren sparar tid. Min tanke är att den tid som läraren vinner kan användas till ökad elevkontakt, och att det är ett av de främsta syftena med digitala verktyg. IT används dock fortfarande oftast till aktiviteter som lärare tidigare genomförde med analoga verktyg. Målet är att ta användningen att steg längre, att använda IT på nya sätt och därmed kunna utveckla pedagogiken. Det finns även en outnyttjad potential när det gäller samarbete och spridning av gemensamma resurser.

Den danska implementeringen av IT-baserad undervisning innefattar både “top down” and “bottom up”-styrning i olika faser:

IMG_1321

Källa: Finn Togo #framtidenslaromedel

För att utvecklingen av IT-användandet i skolan ska bli framgångsrik måste resultat spridas vidare mellan kommuner, lärresurser utvecklas, och ansvariga på skolledarnivå måste fortsätta arbeta för att möjliggöra IT-baserad undervisning. Finn tillägger dock att viktigast av allt är att öka lärarnas IT-kompetens och skapa en kultur som inbjuder till ökad IT-användning i undervisningen.

Sammanfattningsvis beskriver Finn en plan för implementering som berör aktörer på många nivåer, olika typer av incitament och nivåer av styrning. Målet är tydligt, viket i sig är motiverande. Statlig finansiering har dock varit nödvändig. Kommer Sverige att följa?

Tips! Danish Learning Festival March 15-16 2016:  www.danmarkslearningsfestival.dk

Läs mer om konferensen #framtidenslaromedel här.

Annonser

2 thoughts on “Finn Togo: Development and use of digital learning resources – Experiences from Denmark

  1. Ping: VRG besökte konferens ”Framtidens läromedel” | Hannas skolblogg

  2. Ping: Konferens VINNOVA: Om skolans digitalisering | Hannas skolblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s