En studie om hur digital teknik påverkar lärandet

Under två dagar i oktober samlades drygt 400 lärare, pedagoger och skolutvecklare på konferens “Framtidens Läromedel” i Solna utanför Stockholm. Det här blogginlägget är baserat på föreläsningsanteckningar och toppas med några av mina egna reflektioner.

IMG_1300

Annika Angélii Genlott, skolutvecklare, Sollentuna kommun, och forskare vid Örebro universitet.

Hur använder vi digital teknik i skolan?

Annika har studerat implementering av digital teknik i skolan och resultaten av det. Studierna utfördes bland annat på Tegelhagens skola i Sollentuna där båda mina barn har gått, vilket förstås gjorde föredraget extra intressant för min del. Tegelhagen var tidig med att införa datorer och plattor i undervisningen, och jag har sett hur mina barn har lärt sig att hantera olika typer av digitala tekniker.

Annika berättar att inför arbetet med digital teknik, diskuterades vad skolan måste lära ut för att rusta eleverna för framtiden (“21st century skills”). Hur kommer arbetsmarknaden att se ut? Vilken typ av kompetenser som kan komma att behövas och efterfrågas i ett framtida samhälle? Ett annorlunda samhälle kräver att vi ger eleverna förutsättningar att utveckla nya typer av förmågor, inklusive hantering av digital teknik.

I skolan har digital teknik till stor del använts till den typen av aktiviteter som man egentligen kan utföra analogt. Tekniken har till mindre del använts för att öka social interaktion och bedöma kunskap. Annika frågar hur den digitala tekniken kan användas som hävstång för lärandet.

Hur digitala verktygen kan påverka lärande

För att illustrera hur användning digitala verktyg kan påverka lärande, redogör Annika för resultaten från en studie av elevers lärande i svenska och matematik. Studien omfattade ca 500 elever och datorn användes bland annat till STL, att skriva sig till lärande, och som kompensatoriskt verktyg. De områden som behandlades med digitala verktyg inom matematiken var främst begreppsförståelse och resonemangsförmåga. 

Utveckling av den valda metoden utgick ifrån de nyckelfaktorer för lärande som bland andra John Hattie och Paul Yates diskuterar i sina studier:

  • tydligt beskrivna mål, utifrån läroplanen
  • tyngd på inspiration, syfte och förförståelse inför ett arbete
  • arbete med genrepedagogik: olika texttyper och skrivstrategier
  • skrivande i en social kontext (delade dokument och peer-feedback) 
  • återkoppling och publicering (motiverande)
  • bedömning för lärande

Annika pratar mycket om betydelsen av att publicera texter och låta eleverna skriva för många mottagare. Genom regelbunden kamratbedömning lär sig eleverna att ge, och ta emot, formativ bedömning som leder till utveckling av skrivandet och insikt om själva lärprocessen.

Delade dokument användes för samarbeten och feedback, och Annika ger oss fantastiska exempel på hur elever har utvecklat förmåga att ge och ta emot feedback, på ett medvetet och konstruktivt sätt. Google Apps For Education användes i studien, men liknande funktioner finns även i andra system, t.ex. O365.

I studien jämfördes resultat från grupper där [1] pedagogiken integrerar digital teknik (iWTR), [2] traditionell undervisning utan digital teknik (Traditional), och [3] undervisning med digital teknik, men utan någon särskilt anpassad pedagogisk modell (ITU). Staplarna i diagrammet nedan representerar antal elever som klarade alla nationella delprov i matematik och svenska. Studien visar förbättrade resultat med iWTR och något försämrade resultat med ITU, jämfört med traditionell undervisning. Studien visar också att likvärdigheten mellan pojkar och flickor ökar med iWTR.
IMG_1305

Källa: Annika Angélii Genlott #framtidenslaromedel

Resultatet från studien stämmer överens med resultaten från senaste PISA-undersökningen, som konstaterar att införande av digitala verktyg inte per automatik leder till bättre resultat.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Annika bjöd på flera goda exempel som visar hur man kan använda digital teknik för att öka lärande, och hon uppmanade publiken att kontakta henne för referenser och vidare information om hennes studier.

Läs mer om konferensen #framtidenslaromedel här.

Annonser

One thought on “En studie om hur digital teknik påverkar lärandet

  1. Ping: VRG besökte konferens ”Framtidens läromedel” | Hannas skolblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s