Digitalisering som lyfter skolan – tips från Helena Kvarnsell

Blogg Helena KvarnsellHelena Kvarnsell, lärare 7-9 Björknässkolan

Foto: Kristina Alexandersson (bild ur Helenas presentation, se nedan)

Under två dagar i oktober samlades drygt 400 lärare, pedagoger och skolutvecklare på konferens “Framtidens Läromedel” i Solna utanför Stockholm. Det här blogginlägget är baserat på föreläsningsanteckningar och toppas med några av mina egna reflektioner.

Per Kornhall konstaterade under förmiddagens föreläsning att digitala verktyg måste användas på rätt sätt för att leda till lärande. Helena Kvarnsell och Håkan Fleischer har tillsammans skrivit en bok som handlar om hur man kan göra just detta. Under sin föreläsning berättar Helena på sitt vanliga inbjudande och roliga sätt, om hur man kan omsätta Håkans forskning i praktiken – i klassrummet.

Här är länk till hela Helenas Prezi-presentation.

De fyra faktorerna för lärande som diskuteras i boken är: motivation, reflektion, social interaktion, och målorientering. I Prezi-presentaionen ger Helena exempel på inspirerande frågor som man kan ställa sig själv i samband med lektionsplaneringen för att locka in dessa faktorer i undervisningen. Under föreläsningen fick jag tips och idéer till att utveckla mina lektioner. Mycket av det som behandlades gör jag redan, men jag inser att Helena gör det lite mer elegant och förmodligen mer effektivt.

Exempel på lektionsupplägg:

Videosamtal med en forskare

Ett tips som jag tar med mig är att bjuda in någon utomstående till videosamtal i klassrummet, t.ex. forskare. Personer utanför skolans värld är enligt Helenas (och min) erfarenhet, ofta pigga på att kunna agera expertis i en lärandesituation och få möjlighet att inspirera barn och ungdomar. Videosamtal gör det också så mycket lättare att boka upptagna personer.

Visa eleverna hur man gör: lektion i Google Hangout (eller annan videosamtalstjänst)

Många ungdomar använder redan videosamtal (t.ex. Skype), för att kunna studera tillsammans när de är på olika ställen. Vi kan som lärare visa elever hur man använder sådana funktioner. För elever som arbetar i Google-miljö är det värdefullt att veta hur man startar ett videosamtal i Google Hangout. Det är lätt att boka in virtuella möten i sin kalender (med en eller flera personer). Under samtalet kan man dela skärm och annat som kan underlätta när man samarbetar kring något. Mina kollegor och jag använder ofta Google Hangout, och det har förändrat och effektiviserat vår möteskultur.

Att lära sig självskattning med hjälp av checklistor och färgkoder

John Hattie och andra inom pedagogisk forskning talar om hur tydliga mål har stor positiv effekt på lärande. Helena ger ett exempel på hur man kan arbeta med detta i digitala dokument:

  1. Läraren skapar en checklista med framgångsfaktorer kopplade till uppgiften: För varje kunskapskrav förklaras att “…detta visar du genom att….”.
  2. Inför inlämning används kamratbedömning där en annan elev går igenom innehållet och ser till att allt finns med enligt checklistan. Checklistan avdramatiserar och förenklar processen, dessutom lär sig eleverna vad de ska titta efter vid bedömning (av sig själv eller någon annan).
  3. Läraren kopplar sedan förmågor och kunskapskrav till olika färger. Eleven kan då skatta sitt eget arbete genom att färgmarkera delar av en text eller ett arbete, där hen anser sig visa en viss förmåga.

Förutom de mer teoretiska inslagen gällande lärande, berättar Helena även om spännande, praktiska lektionsmoment med digitalt brobyggande och leranimationer. Jag uppskattar att Helena tar upp vikten av att vi avsätter tid till reflektion, något som kan vara lätt att glömma bort i vår snabba, uppkopplade tillvaro. Med digitala verktyg, flippar, inspelat och lagrat material, har eleven dessutom fler möjligheter att reflektera inför, och efter, ett lektionstillfälle. Jag kan konstatera att Helena har funderat och arbetat mycket med att utveckla sin undervisning – och att det skulle vara roligt att vara elev i Helenas klassrum.

Läs mer om konferensen #framtidenslaromedel här.

Annonser

2 thoughts on “Digitalisering som lyfter skolan – tips från Helena Kvarnsell

  1. Ping: VRG besökte konferens ”Framtidens läromedel” | Hannas skolblogg

  2. Ping: Framtidens läromedel - Helena Kvarnsell

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s