Trendspaning @ ISTE2015

Äntligen här, på ISTE-konferensen! Representanter från VRG tillbringar fem dagar i Philadelphia och lär mer om det senaste inom pedagogik och användandet av IKT i skolan. Läs mer om ISTE-konferensen i min förra bloggpost.

Redan på planet började vi diskutera pedagogiska frågor, bl.a. olika typer av digitala plattformar som används i skolan. Skolor använder sig av mjukvara och plattformar från olika leverantörer, och i olika syften, t.ex. SchoolSoft, Fronter, Schoolity, HANNA, GAFE. Vi var överens om att funktioner för administration och pedagogik ställer olika krav på plattformarnas utformande. Många av de digitala plattformar som används i skolan idag har skapats utifrån ett behov av administrativ ordning och reda. Gott så. Vad jag skulle vilja se nu är en kraftfull utveckling av pedagogiska plattformar som är utformade för att möta elevens behov i lärandesituationer, som ett stöd i undervisningen. Plattformarna bör dessutom stödja ett kollegialt lärande och samordning av resurser, samt vara kompatibla med administrativa funktioner.

På planet reflekterar jag över hur snabbt vi kollegor kommer in i bra diskussioner om skolfrågor. Men kan (återigen) notera vad personlig kontakt betyder för skolutveckling – eller för att citera:

Möten is the shit!”   / Johan Falk

Ignite 1

Konferensens Ignite Sessions och Opening Keynote sätter tonen

Under konferensens första en och en havltimmespass med “Ignite Sessions” delade ett antal föreläsare sina idéer och tips i formatet “20 slides in 5 minutes”. Passet hölls i den imponerande föreläsningssalen med plats för 7500 åskådare. Intensivt, men inspirerande, och en föraning om vilka områden som kommer att behandlas under konferensen.

Här är ett axplock:

  • Hannah Weitzer: Virtual exchanges between students and countries. How do we achieve the following: ”This is what the students will remember 10 years from now”. Hannah managed to do this together with the GNG Global Nomads Group. Read more at gng.com .
  • Bill Bass: Creativity in the classroom. ”Creating is not magic, creating is for everyone”. What do we put in the student’s digital toolbox? What opportunities and what choices do we give students? Inspiration and tools are needed for creativity.
  • The app GoNoOdle – get younger kids to move. Movement, coordination, relaxing exercises, indoor recess exercises. Students take ownership of the activity: “voice and choice”.
  • Doug Timm: About sharing the school’s activities and message on the net through YouTube and social media. To meet school debate in media: ”No one is going to tell me what my school is like, I’m gonna tell them what my school is like.” Also for sharing between colleagues.
  • Marilyn Carr: Everything is possible. Carol Dweck and growth mindset.
  • Michael Luetjen: Digital footprints and ”the race to erase”.

Övriga områden som behandlas under konferensen: web-, GAFE- och Office-verktyg för lärare och elever, tips och trix (förstås), källhantering, formativ bedömning, maker-rörelsen, att omforma klassrummet och optimera lärandemiljöer, att designa online-resurser för lärande, behövs tekniken?, nationell/global digitalisering, pedagogiskt ledarskap, jämställdhet och skolan i samhället.

En diskussion som har tagits upp av andra lärare här är: Hur kan jag övertyga skolledningen om att det här är bra? Hur ska jag övertyga mina kollegor? Det är tydligt att det finns ett fortsatt behov av strategier för implementering, koppling av IKT till lärande snarare än nöje (även om undervisningen kan bli roligare ”på köpet”), samt att basera användandet av IKT i skolan på forskning och beprövad erfarenhet. I Svergie kan vi även hänvisa till Skolverkets styrdokument. Där finns argumenten. Det är roligt att se att utvecklingen har gått så fort i många svenska skolor, inklusive min egen. IKT ger lärare och elever nya verktyg som, om de används på rätt sätt, kan bidra till ökat lärande.

 

1 Soledad

Opening Keynote with Soledad O’Brien

Soledad har en bakgrund som journalist och gav ett underhålllande och tänkvärt föredrag om problematik kring segregation och sociala frågor, lokalt och globalt, samt hur användningens av teknologi i undervisningen har utvecklats från ett verktyg för ordbehandling till ett mångfacetterat verktyg för kommunikation och lärande. Föredraget kommer att finnas tillgängligt på nätet.

Soledad utmanade oss att under de fyra dagar som väntar, fundera på hur man utöver att använda teknologi effektivt och logistiskt i klassrummet, även kan använda teknikens fördelar i större sammanhang. Med teknikens hjälp har vi möjlighet att reducera sociala och finansiella klyftor, och bidra till en mer jämställd och likvärdig undervisning, t.ex. genom utbredd tillgång till information och nätbaserade kurser.

Soledads slutsats:

“Technology for technology’s sake is a complete waste. […] It is never about technology, it is about the problems you can solve.”

 

Jag håller med.

Häng med! Följande bloggposter kommer att handla om två enkla metoder som bygger på slump, delaktighet och demokrati i klassrummet, samt hur man kan skapa engagemang, följa lärande och stödja eleverna kunskapsutveckling med hjälp av spelifierade inslag i undervisningen: hur går det till – och funkar det?

 

Annonser

2 thoughts on “Trendspaning @ ISTE2015

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s